Menu
Fra venstre Inger Johanne Hjelmen (Livsglede for eldre), Maria Vikse Rørtveit (livsgledeansvarlig demensavdeling), Astrid Håland (enhetsleder), Herdis Tjøsvoll (livsgledeansvarlig demensavdeling) og Elin Folkvord (livsgledeansvarlig somatisk avdeling). Foto: Haugesund kommune
Fra venstre Inger Johanne Hjelmen (Livsglede for eldre), Maria Vikse Rørtveit (livsgledeansvarlig demensavdeling), Astrid Håland (enhetsleder), Herdis Tjøsvoll (livsgledeansvarlig demensavdeling) og Elin Folkvord (livsgledeansvarlig somatisk avdeling). Foto: Haugesund kommune

Haraldsvang sykehjem vant livsgledeprisen

Haraldsvang sykehjem er vinner av livsgledeprisen 2023. Prisen på 25.000 kroner skal blant annet brukes til aktiviteter for både pasienter, frivillige og ansatte.

Av tomas | 22.05.2024 19:31:53

Haugesund: Haraldsvang sykehjem i Haugesund kommune er tildelt livsgledeprisen 2023. Prisen ble delt ut på Livsglededagen 22. mai, med en feiring på sykehjemmet der Jone fra Livsglede for eldre overrakte blomster, et forgylt livsgledehjerte og en gavesjekk på 25.000 kroner. Denne summen skal brukes til aktiviteter for både pasienter, frivillige og ansatte.

Prisen ble feiret av pasienter, ansatte, frivillige og ordføreren, og enhetsleder Astrid Håland uttrykte stolthet over de ansattes innsats for å gjøre Haraldsvang til et livsgledehjem. Hun understreket at prisen er en anerkjennelse av de livsgledeansvarliges dedikasjon til å skape gode dager og opplevelser for pasientene.

Under utdelingen fremhevet Håland betydningen av å arbeide personsentrert, med fokus på både individuelle behov og fellesaktiviteter. Hun poengterte at kreativitet, fleksibilitet og spontanitet er viktige for å møte pasientenes behov, og at mangfold blant ansatte bidrar positivt.

Håland mener at livsgledearbeidet forbedrer sykehjemmets omdømme, tiltrekker seg ansatte og beholder kompetansen. Hun understreket også viktigheten av samarbeid med frivillige, og ønsket flere frivillige velkommen.

– I første omgang er dette en hylles og klapp på skulderen til de ansatte som har hatt hovedjobben med å gjøre Haraldsvang til et livsgledehjem. Vi har noen livsgledeansvarlige som er veldig dedikerte til arbeidet. De har et stort fokus på å lage gode dager og opplevelser for pasientene, skriver enhetsleder ved Haraldsvang sykehjem, Astrid Håland i en pressemelding på kommunens nettsider.

Les mer om Livsglede for Eldre ved å trykke på denne linken

Flere nyheter: