Menu
Fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke like ved sitt hjem på Tiller i Trondheim 15. oktober 1994. Foto: Privat

Guttene i Silje-saken renvasket etter 28 år – saken henlegges

Statsadvokaten i Trøndelag sier det ikke finnes bevis for at Silje Marie Redergård ble mishandlet til døde av tre små gutter i 1994. Saken er nå henlagt.

Av NTB | 17.02.2023 11:45:33

Kriminalitet og rettsvesen: – Verken enkeltbevis eller de samlede opplysningene fra etterforskningen i 1994 og 2022 gir grunnlag for å konkludere med hvem som utsatte Silje for vold, skriver Trøndelag statsadvokatembetet i en pressemelding.

De understreker videre at henleggelsen av saken ikke medfører konstatering av skyld hos de tre guttene. De skal anses som uskyldige, skriver de.

– Det er vår vurdering at det i dag ikke er ytterligere relevante etterforskningsskritt som kan bidra til å belyse hendelsesforløpet ytterligere.

Det var NRK som omtalte saken først.

Femåringen ble funnet delvis avkledd i snøen og hadde synlige skader på overkroppen, men ingen av disse var så alvorlige at de var dødelige. Hun døde trolig som følge av nedkjøling.

Bare ett døgn seinere ble tre gutter på 4, 5 og 6 år utpekt av politiet som ansvarlige for å ha mishandlet henne til døde.

Saken ble aldri behandlet i rettsvesenet siden de tre guttene var under den kriminelle lavalderen.

Særlig avhørene av de små guttene har fått massiv kritikk fra politioverbetjent og avhørsekspert Asbjørn Rachlew. I desember 2021 ble det besluttet at saken skulle gjenopptas.

De tre guttene er i dag i 30-årene og hadde i den nye etterforskningen status som mistenkte. Dette innebar at de fikk forsterkede rettigheter og forsvarere.

– Den nye etterforskningen har naturlig nok vært påvirket av de begrensningene som følger av at hendelsen ligger 28 år tilbake i tid. Digitale spor var som kjent nær fraværende i 1994, skriver statsadvokatene.

– Videre medfører mangelen på beslag i saken at det i dag ikke er mulig å innhente mulig DNA som kan bidra til oppklaring, skriver de videre.

Hvem som utsatte Silje for vold, er fremdeles ikke brakt på det rene.

– Det forhold at hendelsen ligger 28 år tilbake i tid, innebærer at vi i dag ikke helt kan se bort fra at andre ukjente har vært i området, heter det.

Etterforskningen i 1994 ble avsluttet uten tilstrekkelig ferdigstillelse av påbegynte etterforskningsskritt, skriver de.

– Dette gjelder som nevnt ovenfor, særlig sikring og analyse av beslag politiet hadde foretatt. Avslutningsvis kan vi ikke se at det i dag er mulig å få ytterligere svar på spørsmål som måtte stå ubesvart.

Det var 15. oktober 1994 at fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død øverst i en akebakke på Tiller i Trondheim.

I ettertid har deler av etterforskningen vært gjenstand for kritikk, noe som ble belyst i NRK-dokumentaren «Drapet i akebakken» i 2021.

Politiet sier den nye etterforskningen var relativt omfattende. Drøyt 40 vitner er blitt avhørt, og av disse var over 30 nye vitner sammenlignet med den opprinnelige etterforskningen i 1994.

Den nye etterforskningen har bekreftet at Silje trolig ble påført vold mellom klokken 12.30-13.30. Men etterforskningen har ikke klart å plassere noen andre personer i området på det aktuelle tidsrommet.

Flere nyheter: