Menu

Grunde Almeland (V): – Det virker ganske klart at Solberg kan ha vært inhabil i opptil flere saker

Svaret fra SMK gjør det «ganske klart» at Erna Solberg kan ha vært inhabil i flere saker da hun var statsminister, sier kontrollkomiteens saksordfører.

Av NTB | 03.10.2023 11:52:24

Politikk: – Det blir veldig interessant å gå dypere inn i svaret fra SMK om Erna Solbergs habilitetsvurderinger. Det virker ganske klart at Solberg kan ha vært inhabil i opp til flere saker under sin tid som statsminister, og det er svært alvorlig, sier Almeland i en kommentar til NTB.

– Dette er svar som etter min og Venstres vurdering vil bli sentrale for kontrollkomiteens prosess når vi nærmer oss høringene senere i høst og senere skal trekke konklusjoner i saken, sier han videre.

Almeland understreker at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal forsøke å kartlegge omfanget og hyppigheten av habilitetsbrudd, både i Solbergs sak men også om sittende regjerings håndtering av habilitetsregelverket.

– Det er Erna Solberg som har ansvaret for sin egen habilitet, og det er hvordan hun har håndtert dette ansvaret som er sentralt for komiteen i hennes sak, sier han.

Flere nyheter: