Menu
Kronikk: Avtroppende ordfører i Tysvær Sigmund Lier (Ap). FOTO: Tysvær Kommune.

Grønt industriløft i Tysvær, Arendal og Rana

Avtroppende ordfører Sigmund Lier (Ap) skriver sammen med sine ordførerkolleger om et nytt grønt industriløft for Tysvær, Arendal og Rana i en ny kronikk om batterifabrikker.

Av Egil M Solberg | 25.09.2023 21:36:56

KRONIKK: «Norge og norsk industri har kanskje verdens beste forutsetninger for å lykkes i det grønne skiftet, men det krever større ambisjoner, høyere tempo, bedre gjennomføringsevne og mer systematisk samarbeid enn i dag.

Det er først og fremst bedriftenes eget ansvar å utnytte markedsmulighetene og håndtere utfordringene som følger av det grønne skiftet. Løftet som må til er likevel av et slikt omfang at også staten må engasjere seg mer gjennom en aktiv og ambisiøs industripolitikk som spiller på lag med bedriftene.»

Slik lyder innledningen i regjeringens «Grønt industriløft» som ble lagt fram for et år siden. Overskriften på disse avsnittene er «Med grønn industri skal landet bygges». Denne uken var næringsminister Jan Christian Vestre i Bodø på Industri 2023, som er Norsk Industris årskonferanse for industrien og andre aktører mot næringen. I sitt innledningsforedrag kunne Næringsministeren avsløre at et nytt og oppdatert dokument, et «Grønt industriløft 2.0» bare er dager unna.

Bakgrunnen for dette er flerdelt, men det er helt åpenbart at verden har endret seg i betydelig grad siden det første industriløftet ble presentert. Ikke minst gjennom at det amerikanske senatet har vedtatt Inflation Reduction Act (IRA), og Europa har kommet med sine svar. IRA har gjort at USA både har funnet perrongen og gått om bord i toget som skal ta verden inn i omstillinga. Og det er bra! Verden trenger at verdens største økonomi tar et større klimaansvar.

Samtidig er det ikke tvil om at IRA har dreid investeringsviljen ganske radikalt mot USA, og det bør verken Europa eller Norge forholde seg passive til. I Europa ser vi nå allerede en rekke responser, og vi er glade for at regjeringen har vært tydelige på at vi også skal komme med kraftfulle svar. Arendal, Rana og Tysvær representerer den spisse enden av batteriverdikjeden i Norge, og vi har gode fortrinn og et sterkt lokalt engasjement for å bygge batteriproduksjon.

Vi ser derfor med stor forventning fram mot et industriløft 2.0, som vil være nok et nødvendig skritt mot å komme i gang med en skalering av industri i Norge. Vi merket oss jo også Stortingets meget tydelige bestilling til regjeringen i forbindelse med behandlingen av RNB nå i vår.

Der het det: «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2024 fremme forslag om tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge. Arbeidet må sees i lys av andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act og EUs Net Zero Industry Act. Tiltakene skal inkludere langsiktige og fleksible virkemidler, som lån, garantier, risikokapital, samt utvidet bruk av dagens næringsrettede virkemiddelapparat.»

Både regjeringens egne dokumenter, statsråders tydelige kommunikasjon i offentligheten og Stortingets tydelige marsjordre har skapt en ikke ubetydelig forventning i både industrielle miljøer og i mange lokalsamfunn om at nå kommer det kraftfulle satsinger på ny grønn industri. Dette mener vi er klokt.

Derfor inviterer vi til en nasjonal dialog om hvordan vi best mulig kan sikre at vi opptrår som et norsk landslag med gode støttespillere fra industri, fagbevegelsen, lokalsamfunn og nasjonale beslutningstakere. Arendal, Rana og Tysvær er klare til å bidra.

Kronikk av:
Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal kommune
Geir Waage, ordfører i Rana kommune
Sigmund Lier, ordfører i Tysvær kommune

Flere nyheter: