Menu
Når storfylket Viken blir historie fra nyttår, vil Gran kommune etter hvert bli en del av Akershus fylke. Etter sammenslåingen av Hedmark og Oppland i 2020 valgte Gran å slutte seg til Innlandet, men har nå vedtatt å «flytte» til Akershus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gran kommune ønsker å bytte fra Innlandet til Akershus fylke

De tre Hadelandskommunene Lunner, Jevnaker og Gran kan bli samlet i samme fylke igjen. Gran ønsker nemlig å bli en del av Akershus.

Av NTB | 14.12.2023 19:10:01

Politikk: Det er klart etter at kommunestyret i Gran torsdag stemte for å bli en del av Akershus fylke, melder NRK.

16 kommunestyremedlemmer stemte for at kommunen skal søke seg mot Akershus, mens 11 stemte mot.

Da storfylket Viken ble opprettet, var det bare Gran som ble med i Innlandet fylke, som ble til etter at Oppland og Hedmark slo seg sammen i 2020. Lunner og Jevnaker ble med i Akershus.

De tre kommunene i Hadeland – som alle tilhørte Oppland før Innlandet fylke ble opprettet – har tradisjonelt hatt et tett samarbeid i regionen, og ettersom Viken blir oppløst fra nyttår, ønsker Gran kommune å bli med i samme fylke som de to nabokommunene.

Vedtaket i kommunestyret betyr at kommunen vil sende en søknad om fylkesbytte. Det er imidlertid opp til nasjonale myndigheter om kommunen faktisk får bytte eller ikke, og et slikt bytte kan tidligst finne sted i 2027.

Kommunaldepartementet mener nemlig det vil være uheldig hvis et eventuelt fylkesbytte skjer før neste fylkestingsvalg i 2027. Årsaken er at velgerne i Gran dermed vil høre til i et fylkesting som de ikke har vært med å stemme på.

Ifølge avdelingsdirektør Mari Jacobsen i kommunaldepartementet er det nylig gjort en lovendring der Stortinget skal bestemme tidspunktet for fylkesbytter, men denne lovendringen er ikke trådt i kraft ennå.

(©NTB)