Menu
FOTO: NVE

Godt med vann i magasinene

Ved utgangen av uke 27 var fyllingsgraden i magasinene i Norge på 67,4 prosent. Gjennom uken økte magasinfyllinga med 2,0 prosentenheter.

Av Egil M Solberg | 12.07.2023 16:25:46

Magasinfylling: Fyllingsgraden er god i norske vannmagasin nå. Nivået ligg opp mot medianen av det som er normalt på denne tiden av året.

Dette til tross for at vi har opplevd en lengre periode med fint tørt vær. I denne perioden har det imidlertid var stor snøsmelting i fjellet som gir gir tilsig til vannmagasinene.

Maksimalnivåene for magasinfylling ser vi ikke før ute i september til november. Da forventer man en fyllingsgrad på over 80 prosentenheter normalt.

Annerledesåret 2022

I fjor sommer var magasinfyllingen urovekkende 62,3 prosentenheter. Problemet var at fyllingsgraden gikk lite opp frem til midten av september. Da var fyllingsgraden 67,9 prosentenheter – omtrent det samme som fyllingsgraden er på dette tidspunkt i 2023.

Det sier mye om hvorfor vi fikk ekstreme strømpriser utover i august og september i fjor, og viser at vi kan forvente et lavere prisnivå på strøm utover høsten i år.

Flere nyheter: