Menu
Tilgang på flere bøker øker leselysten hos skolebarn, viser en gjennomgang. Foto: Berit Roald / NTB

Gjennomgang: Økt tilgang til bøker økte leselysten

Gjennom en prøveordning har 200 skolebibliotek fått tilgang til flere bøker. 97,5 prosent av skolene melder om økt leselyst eller mer utlån.

Av NTB | 01.06.2023 05:18:48

Utdanning: Ifølge Klassekampen kommer det fram i en foreløpig gjennomgang. Den fullstendige gjennomgang kommer til høsten.

Ifølge gjennomgangen låner de som allerede lånte bøker fra før, nå enda flere. I tillegg er mangfoldet i utlånet økt, samt at elevenes lesetid har gått opp.

Rådsleder Sigmund Løvåsen i Kulturrådet kaller prøveordningen en suksess.

– Det viser hvordan man med nokså enkle grep og relativt små bevilgninger kan bruke det etablerte virkemiddelapparatet til å øke barn og unges tilgang til litteratur, sier han.

Løvåsen forteller at ordningen er forsøk på å utjevne forskjeller mellom skoler som bare har én hyllemeter bøker til fordeling på samtlige elever og andre som har tilgang til store by- og bygdebiblioteker.

– Formålet er å gi barna en reell mulighet til å velge lesing og bøker, uavhengig av kommuneøkonomi og hvilket hjem de kommer fra, sier han.

(©NTB)

Flere nyheter: