Menu
I 2019 flyttet og merket Statens naturoppsyn en genetisk viktig ulv som fikk navnet Elgåulven (bildet). Nå vurderer Miljødirektoratet å merke en ny genetisk viktig ulv som har kommet inn i landet. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB

Genetisk viktig hannulv påvist i Innlandet – Miljødirektoratet vurderer å merke den

Rovdata har påvist at en finskrussisk ulv som regnes som genetisk viktig, har oppholdt seg ved Femunden i Innlandet. Der er lisensfellingen midlertidig stoppet.

Av NTB | 12.12.2023 16:09:37

Kuriosa og kjendiser: – Vi har hasteanalysert og mottatt svarene på de første to urinprøvene og den første innsamlede skitprøven. Urinprøvene ga positivt treff på at dette er den finskrussiske immigranten som betegnes som genetisk viktig, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

I forrige uke ble lisensfellingen stanset i Engerdal kommune, Rendalen kommune øst for Storsjøen og øst for fylkesvei 30 fra Åkrestrømmen til grensa mot Tynset, samt i den delen av Trysil kommune som ligger utenfor ulvesona. Årsaken var mistanke om at en genetisk verdifull ulv hadde kommet inn i Engerdal kommune fra Sverige.

Mandag stanset også Statsforvalteren i Trøndelag lisensfelling i deler av Røros kommune.

Ulven betegnes som genetisk viktig fordi den bærer på nye genetiske varianter utenfra som, hvis de spres i bestanden, kan bidra til å redusere den ekstreme graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden.

– Ulvestammen vår er sterkt innavlet, og det vil være svært verdifullt å få tilført gener fra denne innvandreren. Vi vurderer nå hvilke tiltak vi skal sette inn for å legge til rette for at ulven overlever og kan etablere seg og få avkom. Norske og svenske myndigheter har en avtale om at slike genetisk viktige individer såfremt mulig skal bevares, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

I november 2019 merket og flyttet Miljødirektoratet en genetisk verdifull hannulv i en lignende situasjon. Etter å først ha vandret nesten tilbake til der den ble flyttet fra, etablerte den seg etter flere måneders vandring til slutt i Deisjøreviret som var delvis innenfor og delvis utenfor ulvesonen.

– Det er ikke gitt at vi vil lykkes med et merkeforsøk dersom det blir aktuelt. Dette er kompliserte feltoperasjoner som er avhengig av vær og føre og hvilket område ulven er i. Vi må ta hensyn til ulvens helse og velferd og HMS for våre folk, sier Vangen.

Rovdata fant ulvespor og tok prøver ved Femunden i forrige uke, og nå viser altså analysene at det er en finskrussisk ulv med navnet V1157.

Miljødirektoratet skriver i en pressemelding at de vurderer å merke ulven.

(©NTB)

Flere nyheter: