Menu
Flere hus er tatt av et skred som har gått gjennom et boligområde i Bagn i Valdres. Ekstremværet Hans har ført til flere skred og stor vannføring i elver og vassdrag i Innlandet, og fylkesordføreren ber om hjelp fra storsamfunnet. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Fylkesordføreren i Innlandet frykter at liv kan gå tapt: – En nasjonal krise

Folk i Innlandet er isolert flere steder, og nasjonale transportkorridorer er stengt. Fylkesordføreren frykter at liv kan gå tapt.

Av NTB | 09.08.2023 09:34:33

Ulykker og naturkatastrofer: – Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner, sier fylkesordfører Aud Hove (Sp) i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

– Folk er isolert i flere lokalsamfunn, og nødetatene risikerer å ikke komme fram til folk som trenger hjelp. Nå trenger vi hjelp fra storsamfunnet. Dagen i dag er avgjørende for om dette kommer til å gå bra eller ikke, sier Hove.

Onsdag formiddag er 77 fylkesveier i Innlandet stengt på grunn av ras eller flom. 68 av disse veiene ligger i Oppland, mens 9 ligger i Østerdalen. I tillegg er et tjuetalls veier berørt av flom eller ras og har nedsatt framkommelighet.

– Nå som flere av riksveiene i fylket også er stengt, er situasjonen dramatisk, sier Hove.

– Folk har stått i denne situasjonen i flere døgn, og problemene er langt fra over. Det er mange frivillige som trår til og stiller opp med maskiner og egne krefter for å hjelpe til med å rydde opp etter ras og få evakuert folk. Men dette klarer vi ikke selv.

– Staten må inn og hjelpe til med å håndtere den akutte situasjonen, sier Hove.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for veldig mange som er berørt av de store vannmassene. Alle lokale myndigheter, ryddemannskaper og frivillige fortjener støtte og en stor takk for innsatsen som legges ned nå. Ingen folk, kommuner eller fylker skal stå alene og storsamfunnet skal stille opp, sier Støre, og fortsetter:

– Vi har skjønnsmidler som vi vil prioritere til kommuner og fylker som trenger det, Forsvaret bistår med helikoptre flere steder, og vi vil også se på andre måter vi kan stille opp for de som er rammet av uværet.

Politiet i Innlandet meldte onsdag morgen at de gjennom natten har mottatt melding om 16 jordras, 6 flommeldinger og 12 meldinger om naturskader.

– Vi har full forståelse for at mange er utålmodige og ønsker at fylkeskommunen skal starte oppryddingsarbeidet umiddelbart, men det viktigste nå er å sikre og eventuelt stenge veier som er rammet av flom eller ras. Våre driftsentreprenører jobber døgnet rundt med dette og rydder opp, der skadene er små, for å få åpnet veiene. Men det vil ta lang tid å få oversikt over alle skader og få utbedret dem, sier Riseng.

Hun ber nå staten om å gå inn og hjelpe fylkene som er rammet av store skader på infrastruktur som veier, jernbanelinjer og strømnett.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at storsamfunnet skal stille opp for å hjelpe.

Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet sier at de jobber med å få oversikt over omfanget av jord- og steinskredene som har gått i fylket i løpet av natten.

Flere nyheter: