Menu
Sametinget har brutt samarbeidet med regjeringen om et utredningsprogram for vindkraftverkene på Fosen. Foto: Heiko Junge / NTB

Full skjæring om Fosen-utredning

Regjeringen har ikke greid å bli enig med Sametinget om et utredningsprogram for de omstridte vindmøllene på Fosen. – Vi blir ikke hørt, sier sametingspresidenten.

Av NTB | 28.04.2023 16:44:02

Politikk: – Samarbeidet om utredningsprogrammet er ferdig. Konsultasjonen er avsluttet med uenighet, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til NTB.

– Dette er veldig alvorlig. Vi har levert flere innspill og forslag både om folk og formuleringer til utredningsprogrammet. Vi har ikke blitt hørt til tross for at vi har hatt tre konsultasjonsmøter, sier hun til TV 2, som først meldte om saken.

– Jeg og sametingspresidenten hadde et godt møte i går. Vi er enige om at vi nå avslutter konsultasjonen, selv om vi ikke oppnådde enighet om utredningsprogrammet. Vi venter nå på siste tilbakemeldinger fra reindriften og vil fastsette utredningsprogrammet om kort tid, sier han.

Det var i oktober 2021 at Høyesterett etter en over ti år lang rettsprosess kom med den oppsiktsvekkende dommen som slår fast at vindkraftkonsesjonene som er gitt på Fosen, er ulovlige.

Etter at det hadde gått 500 dager uten at noe var skjedd i saken, ble det gjennomført store demonstrasjoner i Oslo i månedsskiftet februar-mars.

Aasland har gjentatte ganger understreket at for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak for vindkraftverkene på Fosen, trengs et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

– Vi er uenige i problembeskrivelsen. Vi mener at det som må prioriteres, er å få slutt på menneskerettsbruddet. Det må gjøres et omgjøringsvedtak, og driftstillatelsen til Fosen Vind må trekkes tilbake, slår hun fast.

Muotka frykter at OED nå prøver seg på en omkamp på høyesterettsdommen, som slår fast at dagens vindkraftkonsesjoner strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene.

– Min bekymring er at en utredning vil undergrave de premissene høyesterettsdommen er bygget på, sier hun.

– Det som er viktig, er å utrede hvordan menneskerettighetsbruddet på Fosen kan bringes til opphør, og hvordan reindrifta skal sikres videre. Vi trenger ikke utrede det Høyesterett allerede har tatt stilling til, sier hun.

Ifølge sametingspresidenten har OED heller ikke lykkes i å komme til enighet med reindriftssamene på Fosen.

Men ifølge Muotka ble ikke Sametinget orientert om dette før på et møte med Aasland torsdag.

– Vi ble orientert av statsråden først i går. Det er veldig beklagelig. Slike ting bør man ikke få kunnskap om gjennom mediene, framholder hun.

Hun stiller seg i utgangspunktet positiv til at partene på Fosen vil prøve å bli enige på denne måten.

– Men hvis departementet skal være involvert, må også Sametinget bli involvert. Uansett må et nytt konsesjonsvedtak på plass, påpeker sametingspresidenten.

– Det er helt utrolig at regjeringen ikke imøtekommer kravene fra Sametinget etter å ha trenert oppfølginga av Høyesterettsdommen så lenge. Med dette legger regjeringen opp til fortsatt stor konflikt, sier SVs Hilde Gaebpie Danielsen.

Rødts næringspolitiske talsperson Geir Jørgensen mener regjeringen ikke kan utrede seg ut av folkerettsbruddet på Fosen.

– Det er helt uakseptabelt om Aasland og OED prøver å utrede seg rundt høyesterettsdommen, slår han fast.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier i en kommentar til NTB at utredningsprogrammet uansett vil være klart om ikke lenge.

Til NTB sier Muotka at uenigheten med Olje- og energidepartementet (OED) først og fremst dreier seg om formålet for utredningsprogrammet.

Parallelt med arbeidet om et utredningsprogram har departementet jobbet langs et annet spor, nemlig å få hjelp av riksmekleren til å komme til en enighet med reindrifta på Fosen.

Fra Stortinget kom det fredag reaksjoner på saken.

Flere nyheter: