Menu
Køene på innfartsårene til Oslo er så omfattende at Statens vegvesen nå lar tungtrafikken kjøre i kollektivfeltet. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB

Full klinsj om tungtrafikk i bussfeltet: Elbilistene raser, lastebileierne jubler over seier

Tungtransporten slipper til der elbilene ikke får lov – i kollektivfeltet – for å redusere køene i Oslo-området. Elbilistene raser. Lastebileierne jubler.

Av NTB | 19.06.2024 11:13:10

Økonomi og næringsliv: – Vi jobber nå med å etablere et tungtrafikkfelt. Det vil si at vogntog over 7,5 tonn vil få tilgang til kollektivfeltet. Dette feltet blir da hetende tungtrafikkfelt, sier prosjektleder Halvard Gavelstad i Statens vegvesen til VG.

Allerede før ferien skal tungtrafikkfelt på E6 nordfra mellom Hvam og Tangerud og sørfra fra bygrensen til Klemetsrud være på plass. Det er også aktuelt å etablere tungtrafikkfelt på E18 fra Asker mot Sandvika etter sommerferien.

– Dette er en stor seier for våre medlemsbedrifter som i dag står i lange køer når de skal til, fra eller forbi Oslo. Vi mener varetransport er samfunnskritisk infrastruktur som hører hjemme i kollektivfeltet, sier administrerende direktør Knut Gravråk i Norges Lastebileier-Forbund.

6. mai innførte Statens vegvesen et midlertidig forbud mot elbiler i kollektivfeltene på riks- og europaveiene i Oslo og Akershus. Forbudet er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken når ring 1 stenges på grunn av ombyggingen av Hammersborgtunnelen.

– Det er en ufattelig uklok løsning det de nå velger; å prioritere forurensende tungtransport i stedet for elektriske varebiler, lastebiler og samkjørende elbilister, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til NTB.

Tiltaket løser ikke køproblemene, mener Naf, som ber om nye tiltak også andre steder og til andre tider enn bare i rushtrafikken.

– Folk opplever trafikkinfarkt og Statens vegvesen starter med et tiltak som er som å gi en hjertepasient en kald klut. Det er frustrerende å se at de først gjør tiltak på E6, der køproblemene er minst, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf til NTB.

– Vi ser at det er mer kø på E18 vestfra. Her er det blitt større forsinkelser, og vi har fått en utvidelse av rushtiden. På E6 nordøstfra, derimot, ser vi mindre endringer i trafikksituasjonen. Det samme gjelder trafikken som kommer sørfra, sier Halvard Gavelstad til VG.

Gravråk kaller det en vinn-vinn-situasjon for alle – trafikkflyten blir bedre og varene kommer raskere fram. Også NHO Logistikk og Transport er ikke overraskende svært fornøyd.

– Det er allment kjent at kø koster samfunnet gjennom både utslipp, ulykker, støy og veislitasje. Yrkessjåførene har i tillegg et tidsskjema de skal forholde seg til; forsinkelser fører til at man ikke rekker neste etappe, sier administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

– Vi står i en kritisk situasjon med kø, kork og kaos i Oslo når ring 1 stenges. Men forslaget om å la alle typer lastebiler kjøre i kollektivfelt som elbilene nå er kastet ut av, er feil medisin, sier MDGs gruppeleder Sirin Stav i Oslo bystyre til NTB.

– Her burde man jo satset på bedre og billigere kollektiv og prioritere å gi en gulrot i form av tilgang til kollektivfeltet kun for den utslippsfrie næringstransporten. Køkaoset på E18 må løses med bedre kollektiv, ikke flere fossilbiler, sier hun.

Elbilforeningen er svært kritisk til løsningen Statens vegvesen nå velger, men tar grepet til inntekt for at Vegvesenet har «skjønt det vi har sagt lenge, at å stenge kollektivfeltet for samkjørende elbilister skaper uholdbart kaos.».

E18 vestfra er hardest rammet av kø etter at elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Antallet kjøretøy per døgn er redusert, men køen på E18 vestfra er større enn før. På E6 nordøstfra er det mindre endringer i trafikksituasjonen. Det samme gjelder trafikken sørfra.

Å slippe lastebilene inn i kollektivfeltet på bekostning av elbilene er langt fra nok for å løse køproblemene i hovedstaden, mener Miljøpartiet De Grønne. Tvert imot er tiltaket feil medisin, mener partiet.

(©NTB)

Flere nyheter: