Menu
Boknasundbrua er en 385 meter lang. Den ble åpnet i 1991. Foto: Tor-Egil Farestveit, Wikipedia

Fugearbeid på E39 i Bokn

På E39 i Bokn kommune skal det skiftes fuger på broene Ognasundet og Boknasundet. Arbeidet innebærer å rive gamle fuger og etablere nye.

Av Egil M Solberg | 24.06.2024 13:16:46

Anbud: I tillegg skal det utføres fugearbeider på asfalt og reparasjon av fugeterskler etter behov på riksvegnettet i Rogaland og Sunnhordaland.

Dette fremkommer av anbudet på Doffin.

Arbeidsområdet har en gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) på 5800 kjøretøy, med trafikkøkning ved ferjeankomster fra Arsvågen. Dette krever nøye trafikkavvikling.

Fugene må beskyttes med fugelokk når trafikken passerer. Byggherren sørger for fugelokk, mens entreprenøren skal montere og asfaltere rundt dem.

På Ognasundet-brua må arbeidet utføres i høyden, samtidig som båttrafikken under brua tas hensyn til. Prosjektet er viktig for å sikre trygg og effektiv ferdsel på en kritisk strekning av E39.

Flere nyheter: