Menu
Terje Halleland FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

FrP prioriterer E134 Bakka – Solheim

FrP legger frem sitt alternativ til Nasjonal transportplan og på Haugalandet er det er det E134 Bakka – Solheim som blir den store prioriteringen.

Av Egil M Solberg | 31.05.2024 12:30:40

Veibygging: Regjeringen har kun tatt med deler av prosjektet med Bakka – Mo og lagt dette inn i uprioritert del av planen.

FrP legger inn E 134 Bakka – Solheim som et prosjekt, men med oppstart av Bakka – Mo og regulering av hele prosjektet i første del, og oppstart av det restlige prosjektet i løpet av planperioden.

– Vi vil advare sterkt mot å redusere dette prosjektet til kun en delstrekning i Etne kommune. Med ferdig Røldalstunnel og åpning av Rogfast vil trafikkgrunnlaget øke betraktelig og gjøre trafikksituasjonen langs strekningen svært vanskelig og svært trafikkfarlig, sier stortingsrepresentant Terje Halleland

FrP legger også inn merknader i planen.

– Vi bil sikre en vintersikker fjellovergang over Haukeli og at Røldalstunnelen bare er første del av dette prosjektet, og at vi forventer kontinuerlig fremdrift frem til dette er sikret, sier Halleland.

Han og partiet vil også sikre egen kolonnekjøring for tungbiler av E134 Haukli.

– Nå er det gjennomført investeringer på flere titalls millioner og alle tiltak for en praktisk gjennomføring er etablert, likevel er ikke prosjektet igangsatt. Dette er viktig for næringslivet, og det er ingenting som bør står i veien for at dette kan startes opp til vinteren, sier Halleland.

FrP vil også sikre at flyplassen blir sikret videre drift under samme vilkår som Avinor flyplassene.

– Det må blant annet sikre en opprettholdelse og en finansiering av beredskapen for ambulansefly. Attraktiviteten til vår region er avgjørende med et godt flytilbud, og FrP vil tilrettelegge for at dette skal sikres videre sier Terje Halleland.

Flere nyheter: