Menu
Frp-leder Sylvi Listhaug mener Norge må vurdere å trekke seg fra konvensjoner som gir samer spesielle rettigheter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp åpner for å si opp internasjonale konvensjoner som gir særrettigheter til samer

Norge må vurdere å trekke seg fra konvensjoner som gir samer spesielle rettigheter, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

Av NTB | 11.03.2023 12:15:32

Politikk: – Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere og om nødvendig trekke oss fra de konvensjoner som forhindrer oss, sa Listhaug til Frps sentralstyre på Gardermoen lørdag.

Bakgrunnen er høyesterettsdommen hvor det fastslås at vindkraftverkene på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

– Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører et av de viktigste grunnlovsfestede prinsippene vi har, likhet for loven, sa Listhaug.

– Ingen må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Dette er en av grunnpilarene i vårt demokrati og må beskyttes, sa hun også.

Samtidig understreker hun at regjeringen er ansvarlig for å følge opp høyesterettsdommen.

– Det er et stygt angrep. Hun bygger bevisst opp under en illusjon om at reindriften har for stor makt og er en trussel mot bosetting og utvikling, sier han til VG.

Danielsen sier reindriftsnæringen har en legitim rett til å forsvare sine interesser, men han avviser at de har noen slags vetorett eller makt til å stoppe noe.

Listhaug sa at Frp er imot lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper på grunn av etnisk opprinnelse.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Inge Even Danielsen er skuffet over Frp-lederens uttalelser fra talerstolen lørdag.

(©NTB)

Flere nyheter: