Menu
Barnefamilie. Foto: Nataliya-vaitkevich
Illustrasjonsfoto: Nataliya-vaitkevich

Fristen for å søke om aktivitetskort for lavinntektsfamilier i Bokn går snart ut

Lavinntektsfamilier må nå søke på nytt om aktivitetskort for barn og unge. Kortet er et opplevelseskort og gir gratis tilgang til enkelte kultur- og fritidsaktiviteter på Haugalandet

Av tomas | 18.06.2024 06:29:06

Bokn: Bokn kommune har en ordning med aktivitetskort. Kortet er et opplevelseskort for barn og unge (0-18 år) fra lavinntektsfamilier i Bokn kommune, og gir gratis tilgang til enkelte kultur- og fritidsaktiviteter på Haugalandet. De som får kortet, får også dekket følgende i et frivillig lag/organisasjon: Kontingent, turer, leirer og cuper

Kortet gir også friplass i Bokn kulturskole. Friplassen gjelder ett av kulturskoletilbudene i løpet av skoleåret. Det skal krysses av i søknaden om barnet ønsker friplass i kulturskolen eller ikke. Det skriver Bokn kommune på sine nettsider.

Kortet er personlig med navn og bilde. Det gir også fri tilgang for medhjelpere over 18 år som er med barn fra 0-13 år.

Søknad:
Kortet gjelder fra 1. juli til 1. juli neste år. De som har aktivitetskortet i dag, må søke på nytt for neste skoleår. Her kan du søke: Link til søknad.

For å få aktivitetskortet må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Enslig forsørger med ett barn kr 344 300
Enslig forsørger med to barn kr 423 700
Enslig forsørger med tre barn kr 503 100
Par med ett barn kr 476 700
Par med to barn kr 556 100
Par med tre barn kr 635 500
Par med fire barn og over kr 715 000

Aktivitetskort for barn og unge i Bokn kommune

Flere nyheter: