Menu
Mandag ble det enighet mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind i Fosen-saken. Men det pågår fremdeles mekling mellom partene i Nord-Fosen. Her en demonstrant utenfor Stortinget i oktober. Foto: Javad Parsa / NTB

Fosen-saken: Opposisjonen krever granskning

Fosen-saken er langt fra løst, mener flere partier og organisasjoner. De krever en granskning av statens håndtering av saken.

Av NTB | 19.12.2023 05:40:17

Krig og konflikter: – MDG mener at Fosen-saken fortsatt må gås etter i sømmene med en større granskning av statens håndtering, sier MDGs Une Bastholm.

Etter en lang strid ble det mandag enighet mellom det samiske samfunnet Sør-Fosen sijte og det delvis statlige eide selskapet Fosen Vind. Økonomisk bidrag, vetorett og tilleggsareal for beite er noen av elementene i avtalen.

MDG er likevel kritisk til meklingsprosessen.

– At en dom i Høyesterett om statlig, pågående menneskerettighetsbrudd blir håndtert ved å starte en lukket mekling med tre parter med svært ulik grad av makt i rommet, er noe vi er svært kritiske til. Urfolksrepresentanter har måttet fortsette å kjempe for sine rettigheter i disse meklingene mot en mektig stat og et mektig kraftselskap.

– Dette må vi lære av og unngå for framtiden, sier Bastholm.

– Da kan vi lære av de feil og overgrep som er begått, sier Haltbrekken.

– Det er helt utrolig at reindriftssamene måtte gjennom nye runder med forhandlinger etter å ha vunnet i Høyesterett. Regjeringen burde i stedet for å hale ut saken ha sørget for å følge dommen og få en slutt på menneskerettighetsbruddet med én gang.

Han forventer at regjeringen står på for fullt for å få løst saken også i Nord-Fosen. Han får støtte fra Rødts Sofie Marhaug.

– Fosensaken er fortsatt ikke løst så lenge meklingen fortsatt pågår med Nord-Fosen Siida. Dessuten må regjeringen levere det de nå lover, sier Marhaug.

De påpeker at riving av vindturbinene i denne delen av kraftverket fortsatt er et alternativ.

– Denne saken viser hvor galt det kan gå når man presser en sak gjennom og ikke venter til sakene er ferdig behandlet. Her er det viktig at staten tar lærdom slik at dette ikke gjentar seg i andre saker. Praksisen med å gi forhåndstiltredelse må avsluttes, og naturområder som Fosen kan ikke lenger ses på som potensielle vindindustriområder, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Det er umulig at Fosen-saken er løst før alle sammen har fått en løsning, sa Hætta Isaksen til NTB mandag kveld.

Hun sier i tillegg at det ikke er usannsynlig at det vil komme flere demonstrasjoner så lenge konflikten pågår.

– Samtidig er det et stort etterarbeid som gjenstår fra regjeringens side. Det er en bred enighet om at de må rydde opp etter konsekvensene som denne saken har fått, sa hun.

SVs Lars Haltbrekken mener regjeringens håndtering av hele saken er svært lite ærerik. SV krever også en uavhengig granskning av saken.

Naturvernforbundet legger også press på regjeringen om enighet med reindriftsutøverne på Nord-Fosen.

Fosen-aktivist Ella Marie Hætta Isaksen er også tydelig på at selv om gleden er stor over enighet i Sør-Fosen, er de ennå ikke i mål.

(©NTB)

Flere nyheter: