Menu
NAV direktør i Rogaland. Merethe P. Haftorsen. FOTO: NAV Rogaland

Fortsatt lav arbeidsledighet i Rogaland

– Vi ser foreløpig ingen tydelige tegn på lavere aktivitet på arbeidsmarkedet i Rogaland, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Av Egil M Solberg | 29.09.2023 10:38:37

Arbeidsmarked: 6 610 personer er registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av august, viser ferske arbeidsmarkedstall fra NAV. 4 268 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. Sammenlignet med samme tid i fjor, er det en økning på 11 prosent. På landsbasis er 1,8 prosent av arbeidssøkerne helt ledige.

– Ledigheten fortsetter å være på et lavt nivå i Rogaland. De siste månedene har antallet ledige holdt seg på et stabilt nivå.

Justert for sesongvariasjoner er det en liten økning i antallet helt arbeidsledige den siste måneden.

43 prosent er langtidsledige

Langtidsledigheten har siden nyttår økt måned for måned. Men de siste to månedene har det blitt registrert en liten nedgang for dem som har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn et halvt år.

– I perioden januar til juli gikk andelen langtidsledige fra 37 prosent til 48 prosent. Nå har den beveget seg ned til 43 prosent. Det er positivt. Desto lengre man forblir utenfor arbeidslivet, desto mer forsterkes de negative konsekvensene, sier Haftorsen.

Disse fire yrkesgruppene i Rogaland hadde flest helt ledige i august:

* Industriarbeid, med til sammen 428 helt arbeidsledige. Det er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med i fjor.
* Butikk- og salgsarbeid med 422 helt arbeidsledige. Det er en økning på 17 prosent i forhold til fjoråret.
* Reiseliv og transport, med 399 helt arbeidsledige – noe som er en økning på 8 prosent mot samme tid i fjor
* Serviceyrker og annet arbeid, med 388 helt arbeidsledige – en nedgang på 2 prosent.

– Det er ingen av yrkesgruppene som har store bevegelser i antallet helt ledige. Det har vært en stabil utvikling de siste månedene, sier Haftorsen.

Lund har høyest ledighet

Lund kommune har fylkets høyeste ledighet med 2,4 prosent helt arbeidsledige. Haugesund, Randaberg og Sandnes har alle 1,9 prosent, mens Stavanger har 1,8 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene har Eigersund og Karmøy den laveste ledigheten med henholdsvis 1,2 prosent og 1,3 prosent.

3 107 utlyste stillinger

I Rogaland ble det utlyst 3 107 ledige stillinger i september. Det er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med i fjor som var et rekordår. 993 stillinger ble utlyst innenfor helse, pleie og omsorg. Det utgjør 30 prosent av alle utlyste stillinger i september. Ingeniør- og IKT-fag hadde 349 utlyste stillinger – en økning på 10 prosent i forhold til fjor. Den største nedgangen har butikk og salgsarbeid med 19 prosent. Totalt hadde denne yrkesgruppen 270 utlyste stillinger.

– Antallet utlyste stillinger fortsetter å være på et høyt nivå i Rogaland. Det har vært stabilt høye utlysningstall siden vi la pandemien bak oss. Nå ser vi imidlertid litt større variasjoner mellom yrkesgruppene. Ingeniør- og IKT-fag har en økning, mens butikk- og salgsarbeid har en betydelig nedgang sammenlignet med fjoråret. Noen bransjer er mer sårbare for konjunktursvingninger, blant annet butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport. Felles for begge bransjene er at det er lave krav til formell kompetanse, sier Haftorsen.

Flere nyheter: