Menu
Haugesund sykehus: FOTO: Eirik Dankel

Fortsatt ingen bedring for Tor Inge

Tilstanden til voldsofferet Tor Inge Dahl er ikke bedre. Ifølge broren Martin, ligger Tor Inge fortsatt i koma på Haugesund sykehus.

Av tomas | 16.09.2023 14:12:33

Haugesund/Vea: Tor Inge Dahl (59) ble brutalt slått ned av en tenåring på Vea lørdag 12.august. 59-åringen ble fraktet til Haukeland universitetssykehus hvor han ble lagt i kunstig koma.

Tor Inge ble senere overført til Haugesund sykehus, hvor han fortsatt ligger i koma.

– Vi får fortatt ikke kontakt med Tor Inge, skriver broren Martin i en tekstmelding til Radio Haugaland lørdag.

Har endret siktelsen
Tenåringen var først siktet for kroppsskade, men politiet har endret siktelsen til grov kroppsskade, noe som kan gi fengsel i inntil 10 år.

Lovtekst kroppsskade:

Straffelovens paragraf 273, som gjelder kroppsskade, kan gi fengsel i inntil 6 år.

Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

Lovtekst grov kroppsskade:

Straffelovens paragraf 274, som gjelder grov kroppsskade, kan straffes med fengsel i 10-15 år.

«Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, er begått mot en forsvarsløs person, har karakter av mishandling, er begått av flere i fellesskap, er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne, eller er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap».

Den som volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år.

Flere nyheter: