Menu
Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. FOTO: NAV

Fortsatt et stramt arbeidsmarked

4 262 personer står helt uten jobb i Rogaland, men dette utgjør bare 1,7 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland. Haugesund er nede på 1,6 prosent, Karmøy på 1,4 prosent.

Av Egil M Solberg | 31.03.2023 12:12:43

Arbeidsmarked: Justert for normale sesongvariasjoner holder ledigheten seg på samme nivå som i februar.

– Den høye aktiviteten på arbeidsmarkedet i Rogaland fortsetter, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

6 841 personer var registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av mars, viser ferske arbeidsmarkedstall fra NAV. Av dem er 4 262 personer, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. På landsbasis er 1,8 prosent helt ledige. Blant de helt ledige var det en nedgang på 12 prosent sammenlignet med i fjor.

– Når vi justerer for sesongvariasjoner på arbeidsmarkedet, holder ledigheten seg uendret sammenlignet med forrige måned, sier Merethe P. Haftorsen.

Flest helt ledige var det innen industriarbeid med 515 personer. Innenfor bygg og anlegg var det 463 helt ledige, og innen både reiseliv og transport og serviceyrker ar det 431 helt ledige.

– Vi registrerer ingen store bevegelser blant de arbeidsledige innen de forskjellige yrkesgruppene. Alle har holdt seg relativt stabilt de tre første månedene av 2023, sier Haftorsen.

40 prosent er langtidsledige

1 721 personer av de helt ledige er langtidsledige. Det betyr at de har vært ledige i mer enn et halvt år. I Rogaland utgjør det 40 prosent av de helt ledige. På samme tid i fjor var 56 prosent av de helt ledige langtidsledige.

– Det er en svært positiv utvikling og gir håp til personer som føler fortvilelse over at de ennå ikke har fått en jobbmulighet. Nedgangen i langtidsledighet har vært tydelig over lang tid. Det forteller oss at arbeidsgivere er villige til å ansette personer med hull i CVen.

Haugesund nede på 1,6

Haugesund ligger under fylkesnivået med 1,6 prosent helt ledige. Karmøy den laveste ledigheten av de mest befolkningsrike kommunene – en andel på 1,4 prosent.

– Utviklingen i ledigheten i kommunene i Rogaland er stabil over hele fylket. Vi ser ingen store endringer i starten av året, kommenterer Haftorsen.

3 449 utlyste stillinger i Rogaland

I mars ble det utlyst 3 449 stillinger i Rogaland. Flest ledige stillinger var innenfor helse, pleie og omsorg med 1 059 stillinger. Deretter fulgte undervisning med 376 stillinger og butikk- og salgsarbeid med 282 stillinger. Også innenfor industriarbeid og ingeniør- og ikt-fag var det et betydelig antall ledige stillinger. Selv om antall utlyste stillinger har gått ned med 20 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, ligger det fremdeles på et høyt nivå.

– Det høye antallet ledige stillinger vitner om at mange bransjer fortsatt sliter med å få tak i kompetansen de trenger. Helse, pleie og omsorg dominerer som vanlig stort og står for 30 prosent av de utlyste stillingene i fylket, sier Haftorsen.

Flere nyheter: