Menu
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at sakene knyttet til våpenproduksjon ved Nammo ikke ble behandlet som innsidesaker. Foto: Geir Olsen / NTB

Forsvarsministeren: Saker om våpenproduksjon ved Nammo ikke håndtert som innsidesaker

Forsvarsministeren skriver i et brev til kontrollkomiteen at regjeringen ikke har praktisert innsideregelverk i sakene knyttet til våpenproduksjon hos Nammo.

Av NTB | 01.09.2023 18:15:08

Økonomi og næringsliv: – Sakene knyttet til våpenproduksjon ved Nammo ble ikke håndtert som innsidesaker. Siden den aktuelle anskaffelsen ble gjort fra et ikke-børsnotert selskap, vil spørsmålet om innsideregelverket kom til anvendelse bero på en konkret vurdering av hvorvidt ikke offentliggjorte opplysninger om de aktuelle anskaffelsene var egnet til å påvirke aksjekursen til Kongsberg-gruppen ASA via deres indirekte eierskap til Nammo-konsernet.

Det svarer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i sin redegjørelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen når han er blitt bedt om en redegjørelse for hvordan regjeringen har praktisert innsideregelverket i sakene knyttet til våpenproduksjon ved fabrikken.

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) gikk av tidligere i sommer etter at det ble kjent at han har eid aksjer i Kongsberg Gruppen samtidig som han deltok i regjeringsmøter hvor en større industrikontrakt ble inngått mellom regjeringen og Nammo, et selskap deleid av nettopp Kongsberg Gruppen.

Nammo-konsernet er ikke børsnotert, men er eid av den norske stat og våpenleverandøren Patria Industries Oy (50 prosent hver). Kongsberggruppen ASA har en eierandel på 49,9 prosent i Patria Industries, mens staten eier 50,004 prosent av Kongsberggruppen ASA.

Borten Moe har selv sagt at han ikke hadde informasjon som ikke var offentlig kjent om regjeringens arbeid med Nammo-avtalen da han kjøpte aksjene.

(©NTB)

Flere nyheter: