Menu
Det blir stadig vanskeligere med snø på Europas skisteder.

Forskere slår alarm i ny rapport: Klimaendringene utgjør «høy risiko» for Europas skisteder

Med det nåværende nivået på utslipp av klimagasser vil 90 prosent av Europas skisteder ende med en kritisk mangel på naturlig snø, advarer forskere i en ny rapport.

Av NTB | 30.08.2023 06:44:35

Vær: Rapporten, som er gjengitt av blant andre nyhetsbyrået AFP, ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change mandag.

Forskerne skriver at dersom nivået på utslippet av klimagasser fortsetter på dagens nivå, som vil føre til at jordoverflaten varmes opp til nesten tre grader over førindustrielt nivå, vil storparten av Europas skisteder få akutt mangel på snø.

Og selv om den globale oppvarmingen begrenses til Paris-avtalens mål på halvannen grad, vil en tredel av kontinentets 2234 skisteder fortsatt være svært sårbare.

Denne løsningen vil imidlertid være til liten nytte på skisteder lenger sør og i lavere høyder, ifølge den ferske rapporten.

Studien er den første som tar hensyn til kostnadene og karbonavtrykket ved å forbruke ekstra energi og vann for kunstig snøproduksjon.

– Snøproduksjon innebærer investerings- og driftskostnader som utsetter feriesteder for økonomisk risiko, sier hovedforfatter Hughes Francois til AFP.

Han er ansatt som forsker ved Frankrikes nasjonale institutt for landbruksforskning.

Halvparten av verdens skisteder ligger i Europa. De genererer til sammen rundt 30 milliarder dollar (320 milliarder kroner) per år i inntekter og spiller en nøkkelrolle i å opprettholde økonomien i områdene der de er plassert.

Studien har sett på hvordan feriesteder over hele Europa – fra De britiske øyer til Tyrkia, og fra Skandinavia til Middelhavet – vil bli påvirket av ulike nivåer av global oppvarming.

Jordens overflate er i gjennomsnitt allerede varmet opp 1,2 grader over det førindustrielle nivået. Det øker forekomsten av ekstremvær over hele kloden.

Forskerne bak den nye studien har sett på de mulige konsekvensene av at gjennomsnittstemperaturen økes til både to, tre og fire grader.

«I alle fjellområder i Europa vil fremtidige klimaendringer føre til forringede snøforhold i skisteder sammenlignet med de siste tiårene, sier forskeren Samuel Morin.

Tilsvarende tall for de sveitsiske alpene er 87 prosent, mens det for Norden er estimert til 70 prosent.

Det påpekes videre at i det sistnevnte scenarioet kan høytliggende turistdestinasjoner i Norden samt de franske, sveitsiske og østerrikske alper redusere klimarisikoen ved kunstig snøproduksjon.

Selv der kunstsnø kan produseres billig nok til at et feriested kan holdes åpent og tjene penger, bidrar løsningen til en ond sirkel ved å øke den globale oppvarmingen som følge av energibehovet, viser studien.

Hvis verden varmes opp til tre grader over nivåer fra midten av 1800-tallet, uten å ha tilgang på kunstsnø, vil 100 prosent av alpinanleggene i de tyske og østerrikske alper stå overfor en svært høy risiko for mangel på snø i gjennomsnitt hvert annet år.

(©NTB)