reklame for Sheiken Bowling
Menu
Sommeren 2019 ble det innført en rekke tiltak for å styrke den sårbare kysttorskbestanden i indre Skagerrak, og ytre og indre Oslofjord, men forskerne ser ingen effekt foreløpig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forskere: Fortsatt svak torskebestand i Oslofjorden

Forskerne ser ingen endring i torskebestanden i Oslofjorden og Skagerrak etter at det i 2019 ble innført en rekke tiltak for å styrke bestanden i området.

Av NTB | 03.01.2023 09:14:59

Vær: Sommeren 2019 ble det innført en rekke tiltak for å styrke den sårbare kysttorskbestanden i indre Skagerrak, og ytre og indre Oslofjord, men forskerne ser ingen endring eller positive effekter av tiltakene.

– Det har riktig nok ikke gått veldig lang tid. Det pågår fortsatt yrkesfiske innenfor tiltaksområdet, og vi har ikke oversikt over hvor effektivt tiltakene har begrenset fritidsfiske, sier forsker Sigurd Heiberg Espeland ved Havforskningsinstituttet (HI).

Han nevner flere ting som påvirker hvorfor det har gått så dårlig med bestanden av kysttorsk i Oslofjorden og Skagerrak. Leveområdene til torsken har blitt dårligere, flere steder har det grodd igjen med «lurv», hurtigvoksende alger, og vannet i overflaten er blitt varmere.

– Og på toppen av det hele kommer klimaendringene. Det er allerede ganske varmt i vannet for torsken her, så livet blir mer krevende når sjøvannet blir enda varmere, sier forskeren.

Forskerne mener likevel at det er mulig å gjenoppbygge lokale bestander av torsk og andre bunnfiskarter i Skagerrak og ytre Oslofjord.

– Klarer man å bedre miljøforholdene, for eksempel redusere avrenning fra land og samtidig ta vare på gyte- og oppvekstområdene til torsken, så vil man bedre vilkårene for bestanden, sier Espeland.

(©NTB)

Flere nyheter: