Menu
Foto: Fredrik Hagen / NTB

Forlenge innkrevingen av bompenger i Haugalandspakken

Regjeringen har i dag besluttet at innkrevingen i Haugalandspakken skal fortsette frem til en ny bompakke er klar. Dette gjelder ikke Karmøy kommune som får sine bomstasjoner avviklet.

Av Egil M Solberg | 26.05.2023 13:25:24

Bompenger: Det reviderte finansieringsopplegget skal bidra til fortsatt bompengeinnkreving på Haugalandet fram til en eventuell ny bypakke for Haugesund er på plass, melder regjeringen i etermiddag.

– Dette vil bidra til å dempe en uønsket trafikkvekst i perioden mellom pakkene og til å styrke måloppnåelsen av pakken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det arbeides lokalt med en ny bypakke for Haugesund, med sikte på oppstart av bompengeinnkreving i 2025.

Det reviderte finansieringsopplegget som er foreslått innebærer at ytterligere prosjekter og tiltak for inntil 600 millioner kroner kan gjennomføres.

Bompengeinnkreving til senest ut 2026

Forslaget om et revidert finansieringsopplegg ble lagt fram for Stortinget i dag. Et eventuelt vedtak i Stortinget før sommeren vil innebære at innkrevingsperioden for bompenger blir forlenget fra 1. juli 2023 til senest utgangen av 2026, eller til en eventuell bypakke for Haugesund er etablert dersom dette skjer tidligere.

Videre innebærer forslaget at det blir forlenget innkreving i 9 av 13 bomstasjoner på Haugalandet. Det er fylkeskommunene og kommunene som er en del av Haugalandspakken som ønsker å forlenge innkrevingen.

Karmøy kommune ønsker ikke å forlenge innkrevingsperioden, og bomstasjonene i Karmøy blir dermed avviklet.

Prioriterte prosjekter

Innenfor en utvidet økonomisk ramme på inntil 600 millioner kroner har lokale myndigheter prioritert prosjektene:

* E134 Mørkeli – Gjerde i Etne kommune
* E39 Gismarvik – Aksdal i Tysvær kommune
* Salhusveien i Haugesund kommune

I tillegg legges det opp til å finanisere flere mindre tiltak i tråd med målene for Haugalandspakken, blant annet om bedre trafikksikkerhet.

Flere nyheter: