Menu
Direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Foreslår fire nye naturtyper på liste over truet natur

En direktoratsgruppe vil utvide Oppfølgingsplanen for trua natur med fire kritisk og sterkt truede naturtyper. I dag står 23 arter og 12 naturtyper på planen.

Av NTB | 27.02.2023 10:25:32

Vær: Direktoratsgruppa, ledet av Miljødirektoratet, består i tillegg av Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg, Jernbanedirektoratet, Landbruksdepartementet, NVE, Statens vegvesen, Direktoratet for mineralforvaltning og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Disse anbefaler nå at de fire truede naturtypene sørlig sukkertareskog, delta, kilde-edelløvskog og rik, åpen sørlig jordvannsmyr tas inn i Oppfølgingsplanen for trua natur. Hvis det skjer, får alle lokale myndigheter ansvar for sine områder: Energimyndighetene som styrer vannføringen i regulerte elver, landbruksmyndighetene som regulerer gjødselbruken i landbruket og kommunene som bestemmer hvilke arealer som skal bygges ut.

– For å redde den mest sårbare naturen må vi gjøre slik vi er blitt enige om i naturavtalen fra Montreal: Hensyn til naturens verdi må tas av alle relevante myndigheter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Til nå er 23 arter og 12 naturtyper tatt med og blir fulgt opp spesielt gjennom denne planen, som er vedtatt av regjeringen og startet i 2021

– I Innlandet foregår det skjøtsel av forekomster med stjernebønnelav, i Finnmark kartlegges den sjeldne og fredede arten sibirnattfiol, rundt Oslofjorden fjernes fremmede arter for å bevare artsrik grunnlendt kalkmark og fra Lista i sør til Steigen i nord restaureres naturtypen sanddynemark, sier Hambro.

(©NTB)

Flere nyheter: