Menu
Det er avdekket at mye oppdrettslaks langs kysten av Norge er syk før den slaktes og selges. Forbrukerrådet går nå inn for at laksen bør merkes når den selges til forbrukere. Foto: Terje Bendiksby NTB

Forbrukerrådet vil ha sykdomsmerking av oppdrettslaks

Forbrukerrådet vil ha en merking av oppdrettslaks som var syk da den ble slaktet. Sjømat Norge mener en merking ikke vil ha noen hensikt.

Av NTB | 06.11.2023 08:02:21

Medisin og helse: Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket sier til NRK at norske lakseprodusenter må ta inn over seg at konsumentene av oppdrettslaks vil vite mer om produksjonsforhold og dyrevelferd. NRK har i en serie saker avdekket flere kritikkverdige og oppsiktsvekkende forhold knyttet til lakseoppdrett langs norskekysten.

Ved ett tilfelle skal Mattilsynet ha avdekket det de mener var forsøk på å la laks som var selvdød i merdene, skulle bli til mat for mennesker. Det er også avdekke at fisk med gjellelidelser, parasitter og hjertesykdommer slaktes og selges til forbrukere.

– Vi tror mange forbrukere ønsker en merkeordning for laks velkommen, sier Blyverket til NRK mandag.

I bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, som organiserer mange av oppdrettsbedriftene, er man derimot ikke tilhenger av en slik tanke. Direktør Jon Arne Grøttum sier fiskens sykdommer ikke smitter over til mennesker og at oppdrettslaksen er helt trygg å spise.

Han mener en merking ikke vil ha noen hensikt.

– For det første handler ikke det her om mattrygghet. For det andre så er det veldig vanskelig å gjennomføre. Og for det tredje så er det litt merkelig at man skal innføre den type merkeordningen for laks og ikke for annen animalsk kjøttproduksjon, understreker Grøttum.

(©NTB)

Flere nyheter: