Menu
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor orienterte pressen om Follobanen fredag. Foto: Hanna Johre / NTB

Follobanen åpner igjen 5. mars

Follobanen blir gjenåpnet for ordinær trafikk søndag 5. mars, opplyser Bane Nor fredag. Den har vært stengt siden 19. desember i fjor.

Av NTB | 24.02.2023 10:45:28

Økonomi og næringsliv: Da hadde det gått bare én uke fra milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. Det har pågått testkjøring siden 5. februar.

Det ble enighet om den nye åpningsdatoen i et møte mellom Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor fredag

– Det har vært krevende uker for de som har reist mellom Ski og Oslo S. Jeg vil takke alle pendlere og reisende på Østfoldbanen som har vært tålmodige med oss disse ukene. Jeg vil også takke Vy for godt samarbeid underveis. Nå er vi trygge på at Follobanen er klar for togtrafikk igjen, og det er jeg veldig glad for, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Follobanen består i hovedsak av Blixtunnelen, som er Nordens lengste jernbanetunnel. Den halverer reisetiden mellom Oslo S og Ski.

I løpet av fredagen vil det ha blitt kjørt over 400 testturer med tog gjennom Blixtunnelen, og fram til åpningen kjøres det med tre doble togsett i 200 kilometer i timen. Samtidig fortsetter arbeidet med å analysere målingene fra testkjøringene.

– Det er mye data som nå gås gjennom manuelt. Vi har prioritert å analysere testresultatene på de viktigste områdene først, og disse viser tilfredsstillende målinger. Vi fortsetter å gå gjennom analysene fram til åpning og jobber videre med dette etter at vi åpner, sier Frimannslund.

– Vi har gjort en risikoanalyse, og resultatet viser at gjenstående arbeid er av mindre grad som ikke påvirker togtrafikken. Det er trygt å åpne for trafikk igjen, sier Bane Nor-sjefen.

Det gjenstående arbeidet vil bli utført i forbindelse med at Follobanen stenger noen dager i påskeferien og i sommer. Da skal arbeidet med å koble jernbanespor til Oslo S og Follobanen gjøres slik at pendlerne skal slippe å bytte tog på Oslo S. Dette er arbeid som har vært planlagt i lang tid, opplyser Bane Nor.

– Vi har avdekket feil og utbedret disse fortløpende. Vi har testet anlegget gradvis for å sjekke belastningen. Vi vil fortsette med testkjøringen med tredoble togsett fram til åpningen for å sikre driften, sier Undrum.

Utbyggingsdirektøren sier at de ikke har funnet noen store avvik, men noen mindre feil på en sporveksel og to signalfeil. Dette er nå utbedret og fikset.

– Testresultatene viser at tilstanden er tilfredsstillende. Konklusjonen etter alle de testkjøringene vi har gjennomført og den fullstendige risikovurderingen, viser at det er forsvarlig å åpne Follobanen 5. mars.

Undrum påpeker også at sikkerheten er det viktigste, og at ingen av de risikofaktorene som nå er knyttet til anlegget, vil være til fare for sikkerheten.

– Det er Bane Nor som har ansvaret, og vi står inne for alle beslutninger som er tatt. Det vil være trygt å åpne nå, og vi mener at vi har et robust anlegg som vil fungere etter hensikten.

Fra 5. mars blir rutetilbudet på Follobanen og Østfoldbanens lokallinje det samme som det var da Follobanen åpnet 11. desember. Det betyr at det kjøres med full trafikk fra denne dagen. Fram til da fortsetter testkjøringen og ferdigstillingen av anlegget.

Etter åpningen vil det fortsatt være noen utbedringer som gjenstår. Bane Nor vil likevel forsikre alle som skal reise med Follobanen, at det er trygt å kjøre tog gjennom Blixtunnelen.

Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor forklarer at Bane Nor vil ha kjørt over 400 testkjøringer når dagen er omme. De har testet dag og natt, med full linjehastighet og med enkle og doble togsett, for å teste kapasiteten til Follobanen.

Flere nyheter: