Menu
Det ble 12.000 flere personer i Norge i årets tre første måneder. Foto: Vidar Ruud / NTB

Folkeveksten i Norge fortsetter

Det ble 12.000 flere personer i Norge i første kvartal. Hovedårsaken er flyktninger fra Ukraina, men også fødselstallet økte. Haugesund økte det siste året med 437 innbyggere. Karmøy økte med 403.

Av NTB | 22.05.2024 11:00:28

Natur og miljø: Ved utgangen av mars var folketallet i Norge 5.562.350, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

18.900 innvandret i første kvartal, mens 8100 utvandret. Det ble født 13.000 barn og 11.600 personer døde.

Antall barn født i første kvartal har økt med rundt 700 fra samme kvartal i fjor. Dette er likevel et lavt tall sammenlignet med samme kvartal de siste 25 årene.

Fødselstallene steg i alle aldersgrupper det er vanlig å regne fødselsrater for, men unntak av den yngste gruppen, 15–19 år.

– Dersom denne utviklingen fortsetter ut året, vil det samlede fruktbarhetstallet øke i 2024, sier seniorrådgiver Magnus Haug i SSB.

Lokale tall for Haugalandet og Sunnhordland
Befolkning ved inngangen av kvartalet
2023K1 2024K1
K-1106 Haugesund 37 855 38 292
K-1134 Suldal 3 815 3 889
K-1135 Sauda 4 543 4 572
K-1145 Bokn 868 883
K-1146 Tysvær 11 405 11 570
K-1149 Karmøy 42 903 43 306
K-1151 Utsira 208 215
K-1160 Vindafjord 8 844 8 938
K-4611 Etne 4 073 4 072
K-4612 Sveio 5 732 5 742
K-4613 Bømlo 12 132 12 268
K-4614 Stord 19 098 19 287
K-4615 Fitjar 3 181 3 203
K-4617 Kvinnherad 13 058 13 089

For landet som helhet var det flere fødsler enn dødsfall i første kvartal. 214 kommuner hadde imidlertid fødselsunderskudd.

Av de 18.900 innvandrerne som kom til Norge i første kvartal, kom rundt en tredel fra Ukraina. Polske, syriske og svenske statsborgere var de neste i rekken.

Blant ukrainske innvandrere var det en nedgang fra 11.200 i fjerde kvartal 2023 til 6650 i årets første kvartal. De siste kvartalene har det dessuten vært liten økning i utvandringer blant ukrainere. I første kvartal utvandret 1100 ukrainske statsborgere.

(©NTB)

Flere nyheter: