Menu
Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB

Folk sparer mer penger enn på lenge

Husholdningenes bankinnskudd var høye for tredje året på rad. Gjeldsveksten avtok, samtidig som husholdningene fortsatte å bygge opp finansielle reserver. dette melder SSB.

Av Egil M Solberg | 09.05.2023 19:26:17

Samfunn: Økte kostnader har preget hovedbildet for husholdningene det siste året og både sparingen og nettofinansinvesteringene i finansregnskapet ble redusert.

Nettofinansinvesteringene i prosent av disponibel inntekt er beregnet til 4,1 prosent i 2022 som er 3,2 prosentpoeng lavere enn i rekordåret 2021, da raten ble beregnet til 7,3 prosent av disponibel inntekt. Nettofinansinvesteringene i 2022 er den tredje høyeste i perioden fra og med 2001 til og med 2022.

Nettofinansinvesteringene ble beregnet til 72 milliarder kroner i 2022. Prissvingninger i verdipapirmarkedene påførte husholdningene et nettotap på 142 milliarder kroner. Dette bidro til at den finansielle nettoformuen ble redusert med 70 milliarder kroner i 2022.

Det siste året økte husholdningene bankinnskuddene med 69 milliarder kroner, mens nettotegningene av verdipapirfondsandeler og nettokjøpene av aksjer og obligasjoner summerte seg til 17 milliarder kroner.

Samtidig ble gjeldsveksten redusert fra 6,1 prosent i 2021 til 3,5 prosent i 2022. De totale finansielle investeringene summerte seg til 223 milliarder kroner, mens gjelda økte med 151 milliarder kroner.

Analysene i rapporten bygger på publiserte årstall etter at de viktigste datakildene for året 2022 er innarbeidet i finansregnskapet. Finansregnskapene for årene 2021 og 2022 har likevel status som foreløpige regnskapsversjoner.

Dette melder SSB.

Flere nyheter: