Menu
ABC-klinikken ved Ullevål sykehus legges ned fordi Oslo universitetssykehus må spare penger, opplyser tillitsvalgte til Aftenposten. Foto: Lise Åserud / NTB

Fødetilbudet ABC-klinikken i Oslo legges ned: – Galskap

Etter 4. mars i år blir det ikke lenger mulig å føde på ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS). Både politikere og fagfolk reagerer kraftig.

Av NTB | 24.01.2023 12:55:05

Sosiale forhold: Enhetens ansatte ble informert om avgjørelsen mandag morgen. Fra 4. mars blir det ikke lenger mulig å føde på den populære fødeklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS), skriver Aftenposten.

Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

– En desperat handling, sier tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn, som legger til at alle tillitsvalgte var imot nedleggelse.

ABC-klinikken på Ullevål sykehus har spesialkompetanse på naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. OUS har tidligere opplyst at de står overfor store kutt i tiden som kommer.

– Det skal Oslo universitetssykehus selvfølgelig fortsatt ha. Samtidig er OUS rammet av den samme personellmangelen som i resten av landet, noe som gjør at de må tilpasse tilbudet til det de har av tilgjengelig personell, sier Kjerkol.

Hun legger også til at antall fødsler har gått ned med 1.100 fra 2021 til 2022.

– Nå legger de ned det mest populære fødetilbudet i Oslo for både kvinner og jordmødrene som jobber der – og skylder på kostnader. Det er urovekkende at helseminister Ingvild Kjerkol kan sitte og se på at fødetilbudet for kvinner i hovedstaden svekkes, sier Venstre-leder Guri Melbye.

Hun sier at kampen ikke er over ennå.

– Stortinget skal behandle et forslag fra Venstre allerede om en måned om å bevare ABC-tilbudet. Høyre sitter med nøkkelen her og kan være med på å gi flertall for at tilbudet får bestå, sier hun.

KrF-leder Olaug Bollestad kaller nedleggelsen galskap.

– Under behandlingen av en rekke barselforslag i fjor ga Stortinget klar beskjed til helseministeren om at ABC-klinikken skal videreføres og styrkes i nye OUS. Da er det tragisk at den nå stenges, sier hun.

– ABC-enheten er spesialisert på å ta imot en selektert gruppe av friske fødende. Dersom andre fødestuer på Ullevål eller Rikshospitalet stenges, mister vi nødvendig beredskap og kapasitet til å sikre trygge fødsler for alle våre fødekvinner og den nyfødte. Stenging av de tre fødestuene på ABC-enheten er det som gir minst negative konsekvenser, sier hun til NTB.

– Vi har i dag 15 fødestuer ved Ullevål sykehus og fem ved Rikshospitalet. Vi går fra 20 til 17 fødestuer og vil fortsatt ha stor kapasitet, sier hun.

Nyberg sier beslutningen er basert på risiko- og sårbarhetsanalyser fra fagfolk ved Fødeavdelingen. Saken skal endelig vedtas av ledergruppen i Kvinneklinikken torsdag, opplyser Oslo universitetssykehus.

– Vi trenger alle våre jordmødre og håper de som har arbeidet ved ABC-enheten, vil bidra til å styrke tilbudet med naturlige fødsler i Fødeavdelingen til beste for alle fødekvinner, sier Nyberg.

– Dermed mister OUS noen av sine mest erfarne jordmødre, og kvinner mister muligheten til å velge en naturlig fødsel. Det blir også færre jordmødre totalt sett som kan ta seg av fødende på Norges største fødeavdeling, sier Vea.

Nestleder Aina Stenersen i Frps bystyregruppe i Oslo mener nedleggelsen er i strid med politiske føringer fra bystyret om å prioritere fødselsomsorg i Oslo.

Oslo kommune er dypt uenig i nedleggelsen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Hun har det overordnede ansvaret for barsel- og svangerskapsomsorg i kommunen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det viktigste er at det er at det er et trygt og sikkert føde- og barseltilbud i Oslo.

Nedleggelsen vekker sterke reaksjoner fra politisk hold.

Leder Miriam Nyberg for Fødeavdelingen ved OUS viser blant annet til mangel på jordmødre.

Ifølge Marit Kristine Vea i Oslo Venstre har flere jordmødre varslet at de nå slutter.

Flere nyheter: