Menu
FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, kommer med knusende kritikk av Israel i ny rapport. Foto: Keystone / AP / NTB

FN: Israel har gjort okkuperte områder om til et fengsel under åpen himmel

Israel har siden 1967 fengslet over 800.000 palestinere og gjort de okkuperte områdene om til et fengsel under åpen himmel, sier FNs spesialrapportør.

Av NTB | 13.07.2023 06:03:25

Krig og konflikter: – Israels militære okkupasjon har gjort hele det okkuperte palestinske territoriet til et fengsel under åpen himmel, hvor palestinerne konstant er innesperret, og hvor de overvåkes og straffes, konstaterer Francesca Albanese.

Denne uka la FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene fram en rapport med knusende kritikk av Israel.

Rapporten bygger på seks måneder med etterforskning, innhenting av vitneutsagn, samtaler samt en gjennomgang av alt som finnes av kilder.

Israel nekter imidlertid Albanese tilgang til de okkuperte områdene.

– Palestinere er gjenstand for langvarig internering for å uttrykke meninger, slår rapporten fast.

– De blir ofte funnet skyldig uten beviser, pågrepet uten arrestordre, satt i varetekt uten siktelse eller rettssak og blir brutalisert i israelsk fangenskap, heter det videre.

– Generasjoner av palestinere er på omfattende, systematisk og vilkårlig vis fratatt sin frihet, ofte for de minste handlinger og for å ha utøvd sine helt grunnleggende menneskerettigheter, sa Albanese da hun la fram rapporten i FNs menneskerettsråd.

Ved å stemple palestinerne som en kollektiv sikkerhetstrussel har den israelske hæren også fått frie tøyler til å straffe dem når de utøver sine helt grunnleggende rettigheter, mener Albanese.

– Disse tiltakene blir brukt som verktøy for å undertrykke en hel befolkning, frata dem selvbestemmelse, framtvinge rasedominans og fremme territoriell ervervelse med makt, sa hun.

Den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem, Human Rights Watch, Amnesty International, USAs tidligere president Jimmy Carter og nobelprisvinner Desmond Tutu har også tidligere konkludert med at Israel har innført et apartheidsystem i de okkuperte områdene.

Albanese ber FNs medlemsland bruke «alle diplomatiske, politiske og økonomiske virkemidler» for å få en slutt på «Israels koloniale okkupasjon» og sørge for at de skyldige blir stilt til ansvar.

– Israel forventer ingen rettferdig, objektiv eller profesjonell behandling fra denne spesialrapportøren, som ble valgt på grunn av sine synspunkter på Israel, heter det i en uttalelse fra Israels permanente FN-delegasjon i Genève.

– Mandatet hennes ble ene og alene opprettet for å diskriminere Israel og israelere, heter det videre.

Over 800.000 palestinere, noen helt ned i tolvårsalderen, er siden 1967 blitt tatt til fange og fengslet av den israelske okkupantmakten, går det fram av rapporten.

– Massefengslingen har til hensikt å stanse fredelig motstand mot okkupasjonen, beskytte det israelske militæret og bosetterne og legge til rette for bosetternes koloniseringsprosjekt, sa hun.

– Regimet Israel har innført for palestinerne – som er apartheid – kan ikke beskrives som noe annet enn et friluftsfengsel, sa hun.

Israel reagerer sterkt på rapporten fra FNs spesialrapportør og hevder Albanese fikk jobben som følge av sitt kritiske syn på Israel.

(©NTB)

Flere nyheter: