Menu
FOTO: Stord lufthavn

Flyruta Stord–Oslo tas inn i FOT-ordninga

I etterkant av pandemien har det kommersielle flyrutetilbudet mellom Stord og Oslo blitt svekket. Nå blir ruta del av FOT-ordningen.

Av Egil M Solberg | 15.03.2023 09:11:03

Lufttrafikk: I etterkant av pandemien har det kommersielle flyrutetilbudet mellom Stord og Oslo blitt svekket.

Dette har medført lokale ønske om at flyruta blir inkludert i FOT-ordninga for å sikre et forutsigbart flyrutetilbud.

Regjeringa har merket seg dette og ruten vil bli en del av utlysingen med avtaleoppstart 1. april 2024.

– Dei regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene. Derfor har Regjeringen vedtatt å styrke rutetilbudet og redusere billettprisene i de kommende FOT-utlysingene med avtaleoppstart i 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

FOT-ruter

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan samferdselsdepartementet kjøpe flyrutetjenester for å sikre et godt flytilbud over hele landet.

Disse flyrutetjenester blir kjøpt etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og blir pålagt forpliktelser til offentlig tjenesteyting (FOT). Der stilles det krav til billettpris, kapasitet, frekvens og ruter.

Flere nyheter: