Menu

Flomskredfare på gult nivå

Det er sendt ut varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, på gult nivå for Vestland, Rogaland og vestlige deler av Agder på gult nivå.

Av Egil M Solberg | 21.11.2023 11:15:09

Farevarsel: Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred og sørpeskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, heter det i varslelet.

Det ventes opp mot 50-80 mm nedbør på 12 timer første del av onsdag, som regn under 600-1200 moh. Dette gir økt fare for jord-, sørpe- og flomskred over store deler av Vestlandet.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i fjellområder hvor det allerede ligger snø og hvor nedbøren begynner som snø før den går over til regn.

Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Dette melder Varsom.no

Flere nyheter: