Menu
Få kommuner kan skilte med vesentlig nedgang i utslippene sine i 2022. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flertallet av Norges kommuner kuttet ikke utslippene i fjor

Økning i utslipp fra tunge kjøretøy, oppvarming og dieseldrevne motorredskap medførte at mange av kommunene ikke fikk redusert sine totale utslipp i 2021.

Av NTB | 17.01.2023 11:16:00

Vær: En del av kommunene reduserte utslipp fra personbiler og i avfall- og avløpssektoren, men utslippsøkningen fra andre områder økte tilsvarende. Det viser nye tall for klimagassutslipp i kommunene fra Miljødirektoratet.

For hver enkelt kommune kan man søke opp utslipp.

Få kommuner kan skilte med vesentlig nedgang i utslippene sine.

– Arbeidet i kommunene med å redusere utslipp av klimagasser er viktig for at vi skal nå klimamålene våre og er avgjørende for å få til en bærekraftig, langsiktig omstilling. Vi ser at omstillingen må gå raskere, og kommunene har et ansvar for dette sammen med alle andre samfunnsaktører, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Klimagassregnskapet viser hvordan alle kommuners utslipp har utviklet seg fra 2009 til 2021, fordelt på ni ulike sektorer.

55 prosent av kommunene har hatt mer enn 5 prosent nedgang siden 2011. Dette skyldes primært tiltak innen veitrafikk, avfall og avløp, og oppvarming.

Samtidig har de fleste kommunene hatt utslippsøkning innen sjøfart, jordbruk og dieseldrevne motorredskap de siste ti årene.

(©NTB)

Flere nyheter: