Menu
De siste ukene har flere tatt til orde for å stramme inn på bruken av sosiale medier og særlig unges tilgang. Illustrasjonsfoto: AP / NTB

Flertall for å øke aldersgrensen i sosiale medier

Hele 52 prosent av befolkningen mener aldersgrensen for sosiale medier bør økes fra 13 til 16 år, viser en fersk undersøkelse fra Opinion samfunnsmonitor.

Av NTB | 04.03.2023 09:05:30

Sosiale forhold: Et knapt flertall er altså for å øke aldersgrensen i sosiale medier som Snapchat, Tiktok og Facebook fra 13 år til 16 år. Samtidig svarer 32 prosent at de ikke ønsker dette, og resten svarer at de ikke vet.

– Jeg syns dette er høye tall, og vi ser en veldig interessant utvikling, sier Tove Botnen, som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor, til NTB.

– Vi har fulgt unge i flere år. Vi ser at mange i større grad snakker om de negative sidene ved sosiale medier, som kroppspress og ikke minst tidsbruk, sier Botnen, som tidligere har jobbet med denne målgruppa, blant annet med ansvar for Opinions Ung-studie.

– Flere av de vi har snakket med, er blitt mer bevisst på tidsbruken, at de blir sittende og scrolle og scrolle, og så er det plutselig gått halvannen time. De sier de vil logge av, men finner det vanskelig, med alt som skjer der inne, sier hun.

Tidligere digitaliseringsminister (H) Nikolai Astrup skrev i en kronikk på NRK at skoletiden og friminuttene skal være mobilfri sone.

Blant de som er foreldre til barn i grunnskolen, er det svært mange som deler Astrups syn.

81 prosent av foreldrene mener det bør innføres forbud mot å bruke mobiltelefon hele skoledagen for elever i barneskolen. Bare 12 prosent mener ikke det, og resten svarer vet ikke.

59 prosent av foreldrene mener det også bør innføres forbud mot å bruke mobiltelefon hele skoledagen for elever i ungdomsskolen. 34 prosent mener ikke det, og resten svarer vet ikke.

Undersøkelsen fra Opinion er foretatt i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1.053 personer over 18 år i uke 8.

Der svarer tre av fire – 73 prosent – at de generelt ønsker å regulere bruk av sosiale medier for ungdom under 16 år. Et flertall på 55 prosent mener dessuten at bruk av sosiale medier burde begrenses også for ungdom under 18 år.

– Overraskende nok viser undersøkelsen også at yngre aldersgrupper i stor grad er enige, sier seniorrådgiver Marius Flaget i Respons Analyse.

Blant de spurte 18-24-åringene svarer hele 74 prosent at de synes bruk burde reguleres for personer under 16 år. 48 prosent vil også regulere bruken for ungdom under 18 år.

Generelt er ikke Flaget så overrasket over at såpass mange mener bruk bør reguleres.

– Funnene er i tråd med debatten som har pågått den siste tiden og har antakeligvis sammenheng med frykten for negative psykososiale konsekvenser knyttet til overdreven bruk av sosiale medier.

Nylig meldte tek.no at Tiktok innfører en automatisk varsling til brukere under 18 år, som vil få den omstridte appen låst når de har brukt den mer enn én time. Det skal også komme flere andre kontrollfunksjoner, inkludert en påminnelse på kvelden til alle brukere, uansett alder, om å legge ned Tiktok og heller sove.

De siste ukene har flere tatt til orde for å stramme inn på bruken av sosiale medier og særlig unges tilgang.

Stemningen er i tråd med den som kommer fram i en lignende undersøkelse gjennomført av Respons Analyse i slutten av januar.

(©NTB)

Flere nyheter: