Menu
Flere rammes av alvorlige hjerteinfarkt søndager og mandager enn andre dager i uken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere rammes av livstruende hjerteinfarkt på mandager

Alvorlige hjerteinfarkt skjer oftere i starten av arbeidsuken enn ellers, viser forskning fra Irland.

Av NTB | 13.06.2023 04:58:53

Medisin og helse: Irske og nordirske hjerteforskere har analysert helseinformasjon om over 10.500 irske hjertepasienter som ble innlagt med den alvorligste formen for hjerteinfarkt – infarkt som må behandles raskt for å unngå at pasienten dør.

Forskerne forventet ifølge Forskning.no at antall hjerteinfarkt skulle fordele seg noenlunde likt på ukedagene, men det viste seg at en større andel av de mest alvorlige hjerteinfarktene skjedde på mandager.

På mandager var det i analysegrunnlaget i snitt 1.670 hjerteinfarkt, mot 1.500 i gjennomsnitt for alle andre dager i uken.

På ukedagen med lavest forekomst, torsdag, var det så vidt over 1.400 infarkt. Det var også høyere forekomst på søndager, noe som kom litt mer overraskende på forskerne.

Forskerne kan ikke forklare fullt ut hvorfor dette «blåmandag»-fenomenet har oppstått.

(©NTB)

Flere nyheter: