Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Modellklarert.

Flere nettovergrep mot barn – lavere andel overgripere blir tatt, viser norsk analyse

Teknologisk utvikling kombinert med mangelfullt lovverk driver fram omfanget av nettovergrep mot barn. Det er til enhver tid 750.000 barneforførere på nett.

Av NTB | 19.04.2023 16:04:23

Kriminalitet og rettsvesen: – Det er liten tvil om at de siste tiårene med datateknologisk utvikling har brakt med seg mange fordeler. Samtidig har utviklingen lagt til rette for mer effektive og vanskelig sporbare måter å dele overgrepsmateriale på, sier forsker Jan William Johnsen ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU i Gjøvik til Gemini.

Han er medforfatter av rapporten «Seksuell utnyttelse av barn over internett», der NTNU og Handelshøyskolen BI kartlagt hvordan ny teknologi påvirker produksjonen og spredningen av barneovergrepsmateriale.

Rapporten er overrakt Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det gjør at politiet er helt avhengig av selskapenes frivillige innsats i kampen mot nettrelaterte overgrep mot barn, sier Johnsen.

I 2010 ble én million funn av overgrepsmateriale meldt inn til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Det har økt gradvis siden, og det eksploderte helt under pandemien. I 2021 mottok den amerikanske organisasjonen om lag 30 millioner henvendelser.

– Det er antakelig bare toppen av isfjellet. Når det hvert minutt produseres tusener av timer video, sier det seg selv at det fulle omfanget av overgrepsmateriale i omløp er utfordrende å anslå.

Mangelen på lovregulering har gjort europeiske servere til yndet lagringsplass for overgrepsmateriale. Over 60 prosent av verdens barneovergrepsmateriale antas å være lagret på europeiske servere.

Til enhver tid befinner det seg omkring 750.000 lovbrytere på internett med barneforføring som formål. Men i tillegg har vi fått en enorm delingskultur blant barn og unge. Å egenprodusere og dele seksualisert innhold med hverandre er i ferd med å normaliseres.

Rapporten trekker også fram to trender som vil bli en ekstra utfordring framover: Direktestrømming av overgrep og kunstig frembrakt innhold.

– Ikke bare kan overgripere i dag kontakte hundrevis av barn på én gang. Ved hjelp av avansert maskinlæringsteknologi kan de også utgi seg for å være jevnaldrende på måter som er svært vanskelig å oppdage, sier Johnsen.

Lovverket må på plass for å sikre et bedre samarbeid mellom politienheter og tjenesteleverandører også på tvers av land.

Direktestrømming av seksuelle overgrep har blitt svært utbredt i utviklingsland, i takt med økt tilgang på mobile enheter og digitale arenaer.

– Når sendingene er kryptert og etterlater seg få spor, blir slike overgrep vanskelig å oppdage med de metodene man nå har til rådighet, sier Johnsen.

Mangel på lovregulering i Europa og Norge gjør det vanskelig å anslå omfanget av nettovergrepene. I USA er selskaper lovpålagt å melde fra om funn av overgrepsmateriale på plattformene sine, men i Europa og Norge fins det ikke et slikt påbud.

Av rapporten framgår det at politiet for få år siden identifiserte 80 prosent av gjerningspersonene. Den andelen er i dag redusert til 40 prosent.

Forfatterne bak rapporten skriver at Norge og europeiske land bør pålegge teknologiselskaper ikke bare å melde fra om, men aktivt å søke etter overgrepsmateriale på plattformene sine.

(©NTB)

Flere nyheter: