Menu
Flere måtte ha sosialhjelp mot slutten av året. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB

Flere måtte ha sosialhjelp i fjerde kvartal

17 prosent flere mottok sosialhjelp i fjerde kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal i 2021. Det er svært uvanlig.

Av NTB | 14.06.2023 15:19:28

samfunn: Samtidig er det ikke flere som mottar sosialhjelp nå enn det var i 2019, viser Navs analyse.

Totalt mottok 129.000 personer sosialhjelp i 2022, med en økning mot slutten av året. Det vanligste er at mange mottar sosialhjelp på starten av året, men 2022 ble altså et unntak. Det skyldes i hovedsak mange ukrainske familier med barn som kommer til landet, men også når en ser bort fra flyktninger, er det en liten økning.

– Denne økningen ser ut til å starte i september og kan skyldes lovendringen om at det ikke skal tas hensyn til barnetrygd ved utmåling av sosialhjelp. Det er derfor vanskelig å avgjøre hvor mye som skyldes økte levekostnader og hvor mye som skyldes lovendringen, skriver Nav.

På slutten av året var det 30.715 barn i familier som mottok sosialhjelp, og i løpet av året var det rundt 67.000 barn som måtte få sosialhjelp.

(©NTB)

Flere nyheter: