Menu
Politiet varsler at de, sammen med kontrolletatene Statens naturoppsyn, Kystvakten og Fiskeridirektoratet, vil øke kontrollvirksomheten fremover. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere kontroller og strengere straff varsles mot ulovlig laksefiske

Politiet vil sammen med kontrolletatene Statens naturoppsyn, Kystvakten og Fiskeridirektoratet øke kontrollvirksomheten mot ulovlig laksefiske.

Av NTB | 22.03.2024 15:43:07

Natur og miljø: Politiet vil også be om strengere straff når noen blir tatt, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politidistriktet har registrert en økning i lovbrudd knyttet til laksefiske og brudd på senkepåbudet for garn i 2023.

Mellom 1. mars og 30. september gjelder egne regler for bruk av garnredskap med fiske i sjø. Generelt er reglene at garn med maskevidde større enn 32 millimeter må være minst 3 meter under havoverflaten til enhver tid.

I utgangspunktet er det heller ikke lov å fiske etter såkalt anadrome laksefisk med garn – det vil si laks, sjøørret og sjørøye. Nå advarer politiet om at straffereaksjoner skal skjerpes for brudd på senkepåbud eller ulovlig fiske etter disse artene.

Politiet varsler også at de, sammen med kontrolletatene Statens naturoppsyn, Kystvakten og Fiskeridirektoratet, vil øke kontrollvirksomheten fremover.

Dersom noen blir tatt i områder med særlig truet fiskebestand, i fredningssoner eller dersom fisket har et visst omfang, vil dette kunne lede til ubetinget dom.

(©NTB)

Flere nyheter: