Menu
Det blir en rekke konflikter under planarbeidet for ny motorvei på E39 mellom Bokn og Bømlafjordtunnelen. Illustrasjon fra statens Vegvesen.

Flere konflikter med motorvei Bokn-Sveio

Firefelts motorveiplanen mellom Bokn, Tysvær og Sveio skrider frem. Planene berører mange grunneiere og natur. Da blir det konflikter.

Av Egil M Solberg | 25.10.2023 21:20:22

Motorvei: Planene for en firefelts motorvei mellom Bokn, Tysvær og Sveio tar et nytt skritt fremover. Statens vegvesen har nå lagt frem sitt forslag til planprogram for prosjektet, som har vært under utredning siden 2015, skriver Haugesunds avis

Prosjektet, som vil dekke en avstand på 67 kilometer og kutte reisetiden med omtrent en halv time, har allerede skapt debatt i de berørte kommunene.

To korridorer er foreslått, og lokale politikere står overfor utfordrende beslutninger angående trasévalg.

Både landbruksområder, boliger og naturområder vil bli berørt uansett hvilket alternativ som velges.

Folkemøter er planlagt i midten av november i Bokn, Tysvær og Sveio for å samle inn innspill fra lokalsamfunnene. skriver avisa.

Planprogrammet forventes vedtatt i 2024, og kommunedelplanen skal legges frem i 2025.

Det er ifølge avisa ventet at dette prosjektet vil generere mye debatt og interessekonflikter i årene som kommer, men det anses som et viktig skritt for å bedre infrastrukturen i Vestlandet.

Flere nyheter: