Menu
Aksjonister bæres bort av politiet fra inngangen til Nærings- og fiskeridepartementet i protest mot at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. Foto: Alf Simensen / NTB

Flere Fosen-aktivister pågrepet og bøtelagt – aksjonene fortsetter

Både Fosen-demonstrantene og politiet trappet torsdag opp sine aksjoner. Mens aksjonistene blokkerte flere departementsinnganger, gikk politiet til pågripelser.

Av NTB | 02.03.2023 13:35:34

Økonomi og næringsliv: Mens aksjonistene tidligere denne uken har blitt båret bort fra inngangene, valgte politiet torsdag å gå til pågripelse av demonstrantene som sperret inngangene til flere departementer i Oslo. Aksjonistene fikk først pålegg fra politiet om å fjerne seg, men nektet å etterkomme dette.

– Da blir de pågrepet, kjørt til sentralarresten, anmeldt og bøtelagt, sa politiets innsatsleder Tore Barstad til NTB før de fjernet aktivister ved inngangen til Finansdepartementet.

Ifølge politiet ble tolv demonstranter pågrepet for ikke å etterkomme pålegg fra politiet om å fjerne seg fra inngangen til Finansdepartementet.

Også Fosen-aksjonen ble trappet opp torsdag. Etter at de onsdag sperret inngangene til fire departementer, utvidet de aksjonen til å stenge ned et tosifret antall departementer.

– Det er hardt å oppleve at regjeringen heller vil fjerne fredelige demonstranter med makt enn å etterfølge våre krav om å stanse menneskerettighetsbruddet på Fosen, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.

Like før klokken 10.30 startet politiet jobben med å fjerne demonstranter. Første sted som ble ryddet for demonstranter var inngangspartiet ved Finansdepartementet.

Fra sidelinjen sto artist og aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen, og fikk blant annet se at sin egen lillesøster ble båret bort av politiet. Hun sier det var forventet at politiet gikk til pågripelser, men at det var tungt å se søsteren bli pågrepet.

Etter at inngangspartiet ved Finansdepartementet var ryddet for demonstranter, ble aksjonister utenfor Kultur- og likestillingsdepartementet fjernet før turen gikk videre mot Nærings- og fiskeridepartementet.

Der valgte politiet å fjerne demonstrantene som satt ved en sidedør, mens demonstrantene som satt foran hovedinngangene, fikk bli sittende i fred. Der satt den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som onsdag ble fjernet av politiet to ganger. Dermed unngikk hun å bli båret vekk av politiet for tredje gang.

– Politiet er bevisst på ikke å gripe inn kraftigere enn nødvendig i de tilfellene det har vært nødvendig å gripe inn. Personer som har sperret innganger og ikke etterkommet anmodninger om å flytte seg, har derfor som utgangspunkt bare blitt flyttet. De som gjentatte ganger ikke etterkommer pålegg fra politiet, må forvente en reaksjon fra politiet.

Også utenfor Olje- og energidepartementet fikk demonstrantene sitte i fred. Ved 12.30-tiden fikk de besøk av sametingspresident Silje Karine Muotka, som var på vei til møte med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Hennes budskap til statsråden er at det må gjøres en bedre jobb, og at de må bli enige om veien videre.

– Jeg er på jakt etter en uforbeholden beklagelse. Og den går på det at man erkjenner at store feil har skjedd, og at det har brakt oss til en katastrofal situasjon.

Niillas Beaska, talsperson fra Norske Samers Riksforbund, sier til NTB at de kommer til å fortsette aksjonen så lenge ikke regjeringen tar til fornuft.

– Dette her er ikke bra for Norge, verken omdømmemessig, økonomisk eller politisk. Jeg tror at de nå må ta affære for å komme seg ut av dette, sier talspersonen.

Aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.

Aksjonistene møtte opp ved 7-tiden torsdag. Halvannen time senere opplyste Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) at de hadde bedt politiet om hjelp til å åpne for adgang til fire departementer: Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Politiet opplyser at de vurderer hver enkelt begjæring fra DSS, og at de iverksetter nødvendige tiltak for å sikre fri ferdsel for ansatte i departementene.

DSS skriver at de så langt det er mulig, har lagt til rette for at demonstrantene skal få ytre sitt budskap, men at demonstrasjonen ikke kan gå på bekostning av departementenes arbeid eller sikkerheten i og rundt departementene.

Torsdag klatret også aktivister opp på Olje- og energidepartementet (OED). Derfra ble det hengt opp et banner med budskapet: «Land back. Stop Human Rights Violation in Sápmi.» Det er klatrere fra Greenpeace som har tatt seg opp på bygningen og festet banneret.

Flere nyheter: