Menu
Antall uføretrygdede øker. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere får uføretrygd – andelen er stabil

Ved utgangen av mars 2023 fikk 366.700 personer uføretrygd. Dette er 2.200 flere enn ved utgangen av forrige kvartal, opplyser Nav.

Av NTB | 05.05.2023 11:04:05

Arbeidsliv: – Selv om antall mottakere av uføretrygd har økt i første kvartal, gjør det ikke utslag på andelen uføretrygdede. Den er uendret sammenlignet med forrige kvartal, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

De siste årene har andelen uføretrygdede vært stabil på om lag 10,5 prosent.

– Andelen uføretrygdede øker med alderen, og det er særlig mange kvinner i alderen 45–67 år som får uføretrygd, sier Holte.

Fordelt på fylker er det særlig stor variasjon blant de yngste mellom 18 og 29 år. Det var færrest unge uføre i Oslo med 1,4 prosent) og flest i Vestfold og Telemark (3,8), Innlandet (3,5) og Agder (3,4).

I befolkningen som helhet var andelen uføretrygdede høyest i Agder og Innlandet (14,2), Nordland (13,5) og Vestfold og Telemark (13,3), og lavest i Oslo (6,3).

Dette henger sammen med alderssammensetningen i fylkene. Jo flere eldre, jo høyere prosentandel mottar uføretrygd.

(©NTB)

Flere nyheter: