Menu
Nå gjøres det flere endringer for å avvikle kvinneplasser i mannsfengsler og for å bedre situasjonen for kvinnelige innsatte med psykiske lidelser. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Flere endringer i soningssteder for kvinner

Det gjøres flere endringer for å avvikle kvinneplasser i mannsfengsler og for å bedre situasjonen for kvinnelige innsatte med psykiske lidelser.

Av NTB | 23.03.2023 14:54:11

Kriminalitet og rettsvesen: Torsdag ble det kjent at det gjøres flere akuttiltak på Bredtveit fengsel for å bedre soningsforholdene for kvinner. Kriminalomsorgen opplyser at det gjøres flere endringer i soningssteder for kvinner – blant annet gjøres Skien fengsel om til kvinnefengsel.

I tillegg avvikles høysikkerhetsplassene for kvinner i Stavanger, Bergen, og Agder avdeling Evje – samt Telemark fengsel avdeling Kragerø. Også den midlertidige kvinneavdelingen ved Ullersmo fengsel avvikles. Endringene gjøres for å avvikle kvinneplasser i mannsfengsler og for å bedre situasjonen for kvinnelige innsatte med psykiske lidelser.

– Skien fengsel har god kompetanse på sårbare innsatte, har tidligere erfaring med kvinnesoning, og vi kan som følge av dette avvikle samsoning mellom menn og kvinner de fleste steder i Norge. Det vil bedre situasjonen for kvinner i fengsel, selv om flere utfordringer vil bestå, sier Lise Sannerud, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet.

I tillegg er de særlig bekymret for det høye omfanget av selvskading og selvmordsforsøk blant en del av de kvinnelige innsatte.

– Sammen med helsemyndighetene må vi derfor jobbe videre med å styrke helsetilbudet til kvinner som gjennomfører straff i fengsel, sier Sannerud.

Endringene begynner umiddelbart og vil gjennomføres fortløpende fram mot sommeren.

(©NTB)

Flere nyheter: