Menu
Andelen elever som opplever mobbing, øker på alle trinn, viser Elevundersøkelsen 2022. Foto: Frank May / NTB

Flere elever mobbes i skolen

Over åtte av ti elever trives på skolen, men andelen elever som opplever mobbing, øker på alle trinn. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 2022.

Av NTB | 20.01.2023 07:45:40

Utdanning: Elevundersøkelsen 2022 viser at det har blitt mer mobbing i skolen sammenlignet med 2021 – og mobbetallene i skolen øker på alle trinn.

Undersøkelsen viser blant annet at digital mobbing øker på 7. og 10. trinn, at mobbing er mest utbredt blant jenter på 7. trinn og at mange elever har blitt mobbet av voksne.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier mobbetallene i undersøkelsen for alvorlige.

– Min klare beskjed til alle som jobber med barn i våre skoler er at de må gå inn i tallene og diskutere hvordan man kan jobbe med et godt og trygt skolemiljø på sin skole. Elevene har krav på et trygt skolemiljø, sier Brenna i en pressemelding.

På 10. trinn er økningen 1,7 prosentpoeng. Her oppgir 7,4 prosent av elevene at de har blitt mobbet på skolen i 2022. På VG1 øker andelen med 0,9 prosentpoeng, fra 3,3 til 4,2 prosent.

På 7. trinn er det flest jenter som har opplevd mobbing, mens like mange jenter som gutter svarer at de har opplevd mobbing på 10. trinn. På VG1 er det litt flere gutter enn jenter som opplever mobbing.

Gjennomgående er det også flere gutter enn jenter som opplever å bli mobbet av voksne på skolen.

Andelen elever på 7. trinn som har opplevd digital mobbing er nesten doblet siden 2017.

I fjor svarte 3,8 prosent av elevene på 7. trinn at de har opplever digital mobbing, og 3 prosent på 10. trinn. Andelen er klart lavere på VG1, hvor 1,7 prosent svarer at de har opplevd digital mobbing.

Det er Nordland som er fylket med høyest andel elever som forteller om mobbing på 7. trinn, men er sammen med Rogaland fylket med lavest andel på VG1.

Størst andel elever på 10. trinn som svarer at de har blitt mobbet er i Vestfold og Telemark, mens Møre og Romsdal har den laveste.

Oslo har den høyeste andelen elever som har opplevd mobbing på VG1, men her er forskjellene mellom fylkene noe mindre enn på de to andre trinnene.

På tvers av trinnene, har Rogaland den laveste andelen av elever som svarer at de blir mobbet.

– Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Selv om de fleste elever trives på skolen, sier Brenna at hun ser med bekymring på nedgangen i elevenes motivasjon og deres opplevelse av skolemiljøet.

– For mange elever går fortsatt ut av ungdomsskolen med resultater som kan gjøre veien videre krevende, sier kunnskapsministeren.

På VG1 svarer 88 prosent at de trives, mens 3 prosent svarer at de «ikke trives noe særlig» eller «ikke trives i det hele tatt».

Andelen som trives på skolen, er ikke like høy på 7. og 10. trinn, men likevel er det over åtte av ti som svarer at de trives godt eller svært godt også på disse trinnene. Andelen som ikke trives, er henholdsvis 4 prosent og 5 prosent på 7. og 10. trinn.

Om lag 460.000 elever svarte på undersøkelsen.

Tallene viser at mobbing er mest utbredt blant de yngste elevene. På 7. trinn svarer 9,9 prosent av elevene at de har blitt mobbet, en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med året før.

Fra 2016 til 2019 var det flere elever på 10. trinn enn på 7. trinn som opplevde å bli mobbet digitalt, men denne trenden har nå snudd.

Andelen elever som oppgir at de blir mobbet varierer på tvers av fylkene.

Undersøkelsen viser en svak nedgang fra år til år siden 2016 i trivsel og motivasjon på 7. trinn. Denne nedgangen ser man også i 2022.

Til tross for at flere elever opplever at de blir mobbet, er andelen som trives på skolen stabilt høy.

(©NTB)

Flere nyheter: