Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Fjerning av rømt oppdrettslaks fra Etneelva og Vikedalselva

Organisasjonen OURO vil i 2024 ta ut rømt oppdrettslaks fra 35 elver, inkludert Vikedalselva og Etneelva.

Av Egil M Solberg | 04.07.2024 10:49:48

Laks: Målet er å redusere påvirkningen på villaksen. Styreleder Ingrid Lundamo forteller at innslaget av rømt oppdrettslaks har vært historisk lavt de siste årene.

Havbruksnæringen har jobbet systematisk for å forhindre rømming ved å forbedre produksjonsrutiner og kurse ansatte. Disse tiltakene har bidratt til å redusere mengden rømt fisk. OURO gjennomfører tiltakene basert på Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks og annen informasjon.

Spesialister på overvåking av lakseelver vil gjennomføre uttakene i samarbeid med lokale elveeierlag og statsforvalteren. Dette bidrar til å minimere genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks.

Flere nyheter: