Menu
Kaianlegget på Husøy i Karmøy kommune. FOTO: Karmsund Havn IKS.

Fiskerihavnene får støtte

Fiskerihavnene på Husøy, i Skudeneshavn og på Langevåg mottar økonomisk støtte til etablering av faste kaier.

Av Egil M Solberg | 12.06.2024 11:51:57

Fiskerihavn: Husøy fiskerihavn får 19,4 millioner kroner, mens Skudeneshavn får 1,3 millioner kroner.

Langevåg på Bømlo mottar 22 millioner kroner for å etablere en fast kai.

Regjeringen har fordelt nesten 77 millioner kroner til tolv nye prosjekter i kystkommuner som søker om tilskudd fra Kystverket. Totalt ble det mottatt 20 søknader innen fristen 1. november.

Prosjektene på Husøy og Skudeneshavn forventes ferdigstilt i henholdsvis november 2025 og juni 2025.

Flere nyheter: