Menu
80 prosent av de spurte i en stor undersøkelse i 77 land mener myndighetene må gjøre mer for å bekjempe global oppvarming. Andelen som mener dette er størst i utviklingsland. Foto: Houston Chronicle / AP / NTB

Fire av fem mener det bør gjøres mer for å bekjempe klimaendringer

Myndighetene må gjøre mer for å bekjempe global oppvarming, mener 80 prosent av de spurte i en omfattende undersøkelse i 77 land.

Av NTB | 20.06.2024 08:03:21

Vær: 75.000 mennesker har deltatt i undersøkelsen, som FNs utviklingsprogram (UNDP), Oxford-universitetet og GeoPoll har utført.

80 prosent av de spurte mener myndighetene i landet der de bor, må trappe opp kampen mot global oppvarming. I utviklingsland er andelen hele 89 prosent, mens den i G20-landene er på 76 prosent, viser undersøkelsen.

I Kina og USA, som står for de største globale utslippene av skadelige klimagasser, mener henholdsvis 73 og 66 prosent at myndighetene må gjøre mer for å bekjempe global oppvarming.

Undersøkelsen er gjort i land der til sammen 87 prosent av verdens befolkning bor.

I 62 av de 77 landene sier flertallet at de støtter en rask overgang fra fossil energi som kull, olje og gass, til ren energi fra vannkraft, sol og vind.

I Kina er 80 prosent av de spurte tilhengere av dette, mens andelen er 54 prosent i USA og bare 16 prosent i Russland.

Over halvparten, 53 prosent, sier også at de er mer bekymret for klimaet nå enn for ett år siden, mens 15 prosent sier at de er mindre bekymret.

Frykten for global oppvarming er aller høyest i øystaten Fiji der 80 prosent er mer bekymret enn for ett år siden, samt i Afghanistan (78 prosent) og Tyrkia (77 prosent).

I Saudi-Arabia sier bare en av fire at de er mer bekymret enn for ett år siden, mens andelen er 34 prosent i Russland, 36 prosent i Tsjekkia og 39 prosent i Kina.

Frykt og bekymring for klimaendringer påvirker ikke nødvendigvis slike beslutninger, ei heller hvilke partier folk stemmer på ved valg, konstaterer UNDP-sjef Achim Steiner.

– Jeg ville ha gjort mer, men de andre vil ikke. Derfor gjør heller ikke jeg noe. Det er en utbredt oppfatning, mener Steiner.

– Når verdens ledere i henhold til Paris-avtalen innen 2025 skal bli enige om neste runde med løfter, er dette ubestridelig bevis for at folk verden over støtter mer omfattende klimatiltak, sier UNDPs klimasjef Cassie Flynn.

Bekymring for global oppvarming er også økende, viser undersøkelsen. 56 prosent av de spurte sier nå at de tenker på klimaendringene hver eneste uke.

69 prosent av de spurte i undersøkelsen forteller at klimaendringer har påvirket beslutninger de har tatt, som hvor de skal bo og arbeide, og hva de skal kjøpe.

(©NTB)

Flere nyheter: