Menu
Aksjekjøpene til Finnes i Nordic Mining ble gjort på et tidspunkt da viktige tillatelser om å åpne for gruvedrift med sjødeponi var under forberedelse. Foto: Tuva Åserud / NTB

Finnes-saken: Økokrim utelukker ikke innsidehandel i foreldet Nordic Mining-kjøp

I september 2013 kjøpte Sindre Finnes aksjer i selskapet Nordic Mining. Forholdet er i dag foreldet, men Økokrim kan ikke utelukke innsidehandel ved kjøpet.

Av NTB | 03.11.2023 10:52:27

Økonomi og næringsliv: – 30. september 2013 investerte Finnes omtrent 12.500 kroner for å kjøpe 33.000 aksjer i Nordic Mining. 3. og 4. oktober kjøpte han ytterlige 57.500 aksjer for 23.575 kroner, står det i begrunnelsen fra Økokrim.

Aksjekjøpene ble gjort i tiden før regjeringen Solberg la fram regjeringsplattformen høsten 2013. Da åpnet regjeringen for å tillate sjødeponi for mineralnæringen.

Indikasjoner på at myndighetene ville tillate sjødeponi kunne ha betydning for prisen på aksjen til Nordic Mining, mener Økokrim.

– Hva gjelder de to siste kjøpene, legger vi til grunn at det ikke forelå innsideinformasjon på kjøpstidspunktet. Det kan ikke utelukkes at dette stiller seg annerledes for det første kjøpet. Det forholdet ble uansett foreldet 30. september, noe Økokrim var kjent med at ville inntreffe.

– Det ville uansett ikke ha vært aktuelt å iverksette etterforskning for en transaksjon i størrelsesorden 10.000 kroner som ligger ti år tilbake i tid, skriver de videre.

Finnes’ advokat Thomas Skjelbred sier det er en misforståelse at Finnes’ handel av Nordic Mining-aksjer skjedde 30. september.

– Finnes hadde på denne datoen en beholdning av 33.000 aksjer i Nordic Mining. Disse aksjene ble kjøpt 19. september 2013 – før det potensielt forelå innsideinformasjon, sier Skjelbred.

Flere nyheter: