Menu
Det har fortsatt ikke framkommet opplysninger som tyder på at aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, var basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter, ifølge advokaten hans. Foto: Tuva Åserud / NTB

Finnes’ advokat: Fortsatt ingen indikasjoner på innsidehandel

Det har fortsatt ikke framkommet opplysninger som indikerer at noen av Sindre Finnes' aksjehandler er basert på innsideinformasjon, ifølge advokaten hans.

Av NTB | 21.09.2023 16:12:36

Kriminalitet og rettsvesen: – I går ble det stilt spørsmål ved Finnes’ tidsbruk ved listene utarbeidet for Høyre. Flere medier påpeker i dag at listene ikke har nødvendig presisjon og etterrettelighet. Dette må ses i lys av det tidspresset og den emosjonelle situasjonen Finnes befant seg i da disse ble utarbeidet, skriver advokat Thomas Skjelbred i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Han framholder likevel at det i listene og annen informasjon som er framkommet, ikke er indikasjoner på uregelmessigheter ved aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann.

– Det er fortsatt, så langt jeg kjenner saken og ut fra det som er rapportert i mediene, ingen indikasjoner på at noen av Finnes’ aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter, skriver advokaten i pressemeldingen.

– Jeg tror ikke det har skjedd, men det kan jeg ikke si. Det kan ingen være hundre prosent sikker på. Men jeg vet at vi ikke har overlevert eller diskutert statsbudsjettet, satsinger for næringslivet eller enkeltsaker, sa hun til kanalen.

Hun sa hun var bevisst på dette også fordi hun kunne satt Finnes i en vanskelig situasjon, ettersom han jobber i Norsk Industri.

Finnes har selv redegjort for aksjehandlene, mens Høyre har kommet med en tidslinje over hva Solberg skal ha visst og foretatt seg fra dag til dag i forkant av at listene ble offentliggjort.

Økokrim har saken til vurdering, men har ennå ikke tilkjennegitt noe syn på om den bør etterforskes eller ikke.

– Jeg vil bistå Finnes med å utarbeide nødvendig oversikt og svar dersom Økokrim eller andre offentlige instanser ønsker det. Finnes har et ønske om å bidra til at alle fakta han rår over, blir kjent for de instanser som måtte undersøke saken, men det vil ta tid, skriver Skjelbred.

Sindre Finnes vil selv ikke stille i noen intervjuer og ber gjennom sin advokat om at privatlivets fred blir respektert.

Sindre Finnes gjorde over 3.600 aksjehandler i perioden Solberg var statsminister. Høyre-lederen sa i et intervju med NRK torsdag at hun ikke har gitt ham innsideinformasjon, men understreket at hun er usikker på om ektemannen likevel kan ha fått informasjon han ikke skulle hatt.

Skjelbred mener det ikke er forsvarlig å fortløpende svare på detaljspørsmål fra mediene med nødvendig presisjon og etterrettelighet og samtidig ivareta Finnes grunnleggende rettssikkerhet. Han gjentar at det er Økokrim som har myndighet og kompetanse til å etterforske saken, med «tilstrekkelig grad av rettssikkerhetsgarantier».

(©NTB)

Flere nyheter: