Menu
Seks investorer er ilagt gebyrer i forbindelse med shortsalg under Flyr-emisjonen i november i fjor. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Finanstilsynet gir seks investorer gebyr for udekket shortsalg i Flyr

Finanstilsynet har ilagt seks investorer overtredelsesgebyr for brudd på reglene om udekket shortsalg i Flyr. Det største gebyret er på 5 millioner kroner.

Av NTB | 15.05.2023 09:04:07

Økonomi og næringsliv: Overtredelsene skjedde i forbindelse med at investorene hadde blitt tildelt aksjer i den rettede emisjonen i flyselskapet Flyr i november i fjor. Gebyrene er på mellom 50.000 og 5 millioner kroner, skriver Finanstilsynet på sine nettsider.

Disse investorene er ilagt gebyrene:

* Handelsbanken Fonder: 5 millioner kroner.

* Anavio Capital Partners: 1,5 millioner kroner

* Titan Venture: 1 million kroner

* Hamilton Stuart Capital: 750.000 kroner

* Orca Capital: 500.000 kroner

Den siste investoren er ilagt 50.000 kroner i gebyr, men denne investoren er sladdet i vedtaket som er lagt ut på Finanstilsynets nettsider.

Finanstilsynet mener at samtlige av investorene handlet grovt uaktsomt i forbindelse med udekket shorthandel av Flyr-aksjer. Shorthandelen innebar en estimert gevinst på mellom 15.000 og 1,5 millioner kroner for investorene.

Etter shortsalgforordningen er det forbud mot udekkede shortsalgposisjoner. I shortsalg satser en investor på å tjene penger på at en aksje går ned i verdi ved at man låner aksjer, selger dem i markedet og kjøper dem tilbake etter at aksjen har gått ned i verdi. Udekket shortsalg innebærer at investoren ikke har tilgang til aksjene på salgstidspunktet, men planlegger å skaffe disse på et senere tidspunkt før levering.

Flyr gikk konkurs i januar i år, men i forbindelse med redningsplanen mot slutten av fjoråret ble det hentet inn penger gjennom en emisjon.

Flere nyheter: