Menu

Finanstilsynet: Bankene er utsatt i et scenario med tilbakeslag og krakk i eiendomsmarkedene

Det er stor usikkerhet om utviklingen i realøkonomien og finansmarkedene framover både i Norge og internasjonalt, konkluderer Finanstilsynet.

Av NTB | 08.06.2023 10:28:55

Økonomi og næringsliv: Høy gjeld i norske husholdninger og høye bolig- og næringseiendomspriser utgjør de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, skriver Finanstilsynet i sin siste rapport om norsk økonomi.

Norske banker er særlig utsatt i et scenario med økonomisk tilbakeslag, renteoppgang og krakk i eiendomsmarkedene.

Ifølge tilsynet er det stor usikkerhet om utviklingen i realøkonomien og finansmarkedene framover, både i Norge og internasjonalt. Tilsynet viser til at den underliggende inflasjonen har holdt seg høy, og rentene har økt mye på kort tid. I tillegg har sentralbankene varslet nye renteøkninger dersom det er nødvendig for å få inflasjonen tilbake til fastsatte mål.

Usikkerheten forsterkes av krigen i Ukraina og det geopolitiske spenningsnivået.

Flere nyheter: